ارسال شده در تاریخ :

پیرو سنت و آداب دیرینه صبح امروز دوشنبه 14
فروردین ماه 96 و بر اساس هماهنگی صورت گرفته ، آیین دید و بازدید نوروزی با حضور هیات رئیسه دانشکده ،اعضاء هیات علمی ،
کارشناسان و کارکنان دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در محل تالار اجتماعات
ساختمان تحصیلات تکمیلی این دانشکده برگزار گردید
.دکتر شاه نوشی رئیس دانشکده کشاورزی به همراه معاونین این دانشکده در سخنانی مشارکت در ایفای نقش خطیر یکایک اعضاء دانشکده
در حفظ منزلت و مرتبه این دانشکده تاکید نمودند و تلاش کارکنان دانشکده در رسیدن به کسب اعتبار و فتح جایگاههای رفیع و
شامخ دانشکده کشاورزی را خواستار شدند.


700009


700010


700011


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار