ارسال شده در تاریخ :

در چهاردهمین روز از
فروردین‌ماه1396، آیین تجدید دیدار نوروزی در پژوهشکده علوم گیاهی با حضور مسئولان
و  کارکنان پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


به گزارش خبرنگار دانشگاه
فردوسی مشهد در پژوهشکده علوم گیاهی، در ابتدای این مراسم، آیاتی از کلام‌الله
مجید پخش شد و همزمان، تصاویری از بهار و طبیعت پُرطراوت، به نمایش درآمد. همچنین
عکس‌نوشته‌هایی در خصوص نامگذاری سال1396 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «اقتصاد
مقاومتی، تولید و اشتغال» همراه با عباراتی در تبیین مفهوم احسن‌الحال، در معرض
دید حاضران قرار گرفت.


در ادامه، دکتر احمد
نظامی رئیس پژوهشکده، ضمن تبریک سال نو به همکاران، به تشریح مهم‌ترین اقدامات و
دستاوردهای سال گذشته و نیز معرفی برنامه‌های اساسی پیشِ‌رو برای سال1396 پرداخت.
بر این اساس، ازجمله اقدامات انجام‌گرفته در سال گذشته، طراحی و اجرای پروژة بزرگ
تکثیر بذور بانک‌بذر حبوبات بوده است که در سال96 نیز همین روند، با کشت چندصد
نمونة دیگر از بذور ارزشمند این بانک، تداوم خواهد یافت. همچنین در سال گذشته نشریة
علمی‌پژوهشیِ پژوهش‌های حبوبات ایران، به‌موقع به مرحلة چاپ و انتشار رسیده است.
در سال95، شاهد رشد تولید و انتشار مقالات علمی با نمایه‌های معتبر توسط اعضای
پژوهشکده بودیم که در سال96 نیز همین روند ادامه خواهد داشت. برگزاری منظم سخنرانی‌های
علمی در پژوهشکده و نیز همکاری مثبت و هم‌افزا با مجموعة آزمایشگاهی دانشکدة
کشاورزی، ازجمله اقدامات انجام‌گرفته در سال گذشته بود که با برنامه‌ریزی‌های
انجام‌گرفته، در سال96 نیز با نظم و قوت، پیگیری خواهد شد.


همچنین ازجمله اقداماتی که
در سال گذشته آغاز شده و در سال1396 با قوت پیگیری خواهند شد، برنامة
استانداردسازی و توسعة هرباریوم، طراحی و ارائة پروژة کلان اصلاح و بهبود حبوبات
در مقیاس کشوری، برنامة ایجاد قطب علمی حبوبات سرمادوست کشور، بهسازی و نوسازی
تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و پیگیری‌های مربوط به همکاران هیئت علمی شامل رایزنی
جهت اختصاص دانشجو به ایشان، مقررشدن حداقل سه واحد آموزشی و هموارسازی مسیر
ارتقاء آن‌ها می‌باشد.


در پایان نیز ضمن تقدیر از زحمات و خدمات همکارانی که در
ایام تعطیلات، کار سرکشی از پژوهشکده و پیگیری برخی امور را برعهده داشتند، از همکاران
پذیرایی به‌عمل امد.


700014


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار