ارسال شده در تاریخ :

پس از
وقوع زمین لرزه 6 ریشتری در مشهد ستاد بحران دانشگاه فردوسی مشهد جلسه ای تشکیل داد
و پس ازهماهنگی با ستاد بحران استانداری خراسان رضوی کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی
نوبت عصر دانشگاه فردوسی مشهد را تعطیل کرد.


این
ستاد همچنین برای آمادگی در زمان حوادث احتمالی
در دانشگاه مصوب نمود ضمن آماده باش تیم های امدادی دانشگاه فردوسی مشهد و حضور مسئولان
دانشگاه در میان دانشجویان ، پزشک مرکز بهداشت
دانشگاه بصورت 24 ساعته در این مرکز برای کمک به مراجعه کنندگان حضور داشته باشد و
ضمن بررسی اماکن امن در دانشگاه و تعیین این مکانها برای خانمها و آقایان در زمان مورد
نیاز، نیروهای اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات
دانشگاه نیز ملزم شدند ضمن همکاری با سرپرستان خوابگاهها و دانشجویان امنیت پردیس دانشگاه و
حضور دانشجویان در سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد را تامین کنند.


700025

آخرین اخبار