ارسال شده در تاریخ :

دوشنبه
13 دی ماه 1395 روزی به یاد ماندنی برای تاریخ فرهنگی شهر مشهد است که در آن روز
تمام مدیران برجسته استان در دانشگاه فردوسی مشهد گردآمده تا از رویداد مهم مشهد
2017 رونمایی کنند.


در
پی انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 کلیه دستگاه های
استان از جمله دانشگاه فردوسی مشهد با پیش بینی تمهیدات، امکانات و اقدامات لازم
در جهت برگزاری هرچه بهتر این رویداد مهم فرهنگی ملی، خود را برای استقبال از مشهد
2017 آماده نموده اند که این تلاشها در روز دوشنبه 13 دی ماه 1395 در دانشگاه
فردوسی مشهد رسما به بار می نشیند.


در
این مراسم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار خراسان رضوی و مدیران دستگاه
های استان و همچنین کلیه رسانه های ملی و محلی حضور خواهند داشت مجموعه اقدامات
صورت گرفته و کلیات وظایف و رسالت های هرکدام از دستگاه ها بررسی و بازگو خواهد
گردید.


مشهد
2017 بزرگترین رویداد فرهنگی سال 2017 در مشهد
به شمار می آید.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار