ارسال شده در تاریخ :

بنیاد
ملّی نخبگان بر اساس آیین نامه «اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد
برتر» تسهیلات ویژه ای را از قبیل راتبه دانشجویی، اعتبار آموزش یاری، اعتبار پژوهش
یاری، اعتبار فن یاری، اعتبار توان مندی آموزشی، اعتبار ارتباطات علمی، اعتبار توان
مندی کارآفرینی و ... در قالب چهار جایزه آموزش، پژوهش، فنّاوری و فرهنگ به دانشجویان
صاحب استعداد برتر دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور اعطا می کند.


بازه
ثبت نام: 16 خردادماه تا 6 شهریورماه 1396


جهت
اطلاع از شرایط بهره مندی از جوایز تحصیلی  اینجا را کلیک کنید.


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
آخرین اخبار