ارسال شده در تاریخ :

چهارمین
دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی
با برگزاری یک‌صد و سومین جلسه هیأت، روز سه‌شنبه 12 دی ماه 96 با حضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد و رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان
رضوی و سایر اعضای این هیأت در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار شد.


به گزارش
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، در این نشست دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس هیأت، ضمن خوشامدگویی
و تبریک به اعضای جدید و تشکر و قدردانی از اعضایی که از بدو تشکیل تاکنون با هیأت
نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی همکاری داشته‌اند،
خواستار افزایش و تضمین کیفیت آموزش عالی در استان و مشارکت حداکثری اعضا در جلسات
و بازدیدهای دوره‌ای از زیر نظام‌ها شد.


دکتر
جعفری ثانی دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان
رضوی نیز در این نشست گزارشی از عملکرد این هیأت در چهار سال اخیر ازجمله جایگاه هیأت
در کشور، تعداد بازدیدها، طراحی کار برگ‌های جدید، مشارکت در تحلیل زیرنظام‌ها در همایش‌ها
و نشست‌های ملی، طراحی سایت جدید هیأت نظارت را ارائه کرد.


اعضای
حاضر در این نشست، دکتر محمدرضا هاشمی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و نایب‌رئیس
هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی، دکتر حسین
جعفری ثانی دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان
رضوی، دکتر کامران داوری معاون فرهنگی - اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر
احمدرضا بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمدرضا رمضانی آل
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی قوچان، دکتر امیرحسین کیذوری عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم
سبزواری، دکتر احسان صابریان عضو هیأت علمی دانشگاه نیشابور، دکتر محمدجواد سلجوقی
نماینده دانشگاه جامع علمی و کاربردی، دکتر هادی خدابخشیان نماینده دانشگاه پیام نور،
دکتر سعید احمدی نماینده دانشگاه فنی¬وحرفه ای، دکتر تکتم محتشمی عضو هیأت علمی دانشگاه
تربت‌حیدریه و دکتر صدیقه کاظمی نماینده دانشگاه فرهنگیان بودند که پس از بحث و
بررسی پیرامون عملکرد هیات، نمایندگان کارگروه‌های تخصصی مطابق بند 2، 4، 5 آئین‌نامه
جدید به شرح زیر تعیین شدند:


دکتر صدیقه کاظمی کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین
کیفیت دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان
و...)


دکتر
محمدرضا رمضانی آل کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه آزاد
اسلامی


دکتر
هادی خدابخشیان کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه پیام
نور


دکتر
کامران داوری کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
غیردولتی – غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد


دکتر
سعید احمدی کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه‌ای


دکتر
محمدجواد سلجوقی کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی – کاربردی


دکتر
احمدرضا بهرامی کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری (مراکز
رشد و فناوری)


در این
جلسه همچنین گزارش بازدید از دانشگاه آزاد تایباد موردبررسی وتایید قرار گرفت.


811145


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار