ارسال شده در تاریخ :

در چهارچوب توافق به عمل آمده
میان دانشگاه فردوسی مشهد  و  دانشگاه دولتی مسکو در دومین اجلاس روسای
دانشگاه های برتر ایران و روسیه ، مرکز زبان روسی دانشگاه فردوسی مشهد رسما شروع
به کار کرد.


در چهارچوب توافق به عمل آمده
میان دانشگاه فردوسی مشهد  و  دانشگاه دولتی مسکو در دومین اجلاس روسای
دانشگاه های برتر ایران و روسیه، با اعزام مدرس زبان روسی آقای سرگی الکساندرویچ
گارلیکف و برگزاری کلاس های آموزشی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی ، گروه
آموزشی زبان و ادبیات روسی ، مرکز زبان روسی دانشگاه فردوسی مشهد رسما شروع به کار
کرد.


این مرکز با همکاری
دانشگاه دولتی مسکو می تواند در مواردی مانند اعزام دانشجو برای دوره های آموزشی
کوتاه مدت به روسیه، دعوت از اساتید  دانشگاه مسکو برای تدریس؛ همچنین
برگزاری نشست ها و سمینارهای علمی و ویدئو کنفرانس ها؛ انجام فعالیت های مشترک
علمی و پژوهشی و غیره بر اساس تفاهم نامه اقدام نماید.


40018


40017سایت رسمی دانشگاه دولتی مسکو 


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار