ارسال شده در تاریخ :

سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ساعت 8 روز سه شنبه 26 اردیبهشت با حضور مهمانان
داخلی و خارجی در تالار اجتماعات دکتر بزرگ نیا در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد گشایش یافت.


در آغاز این برنامه، دکتر علیرضا سهیلی، رئیس دانشکده علوم ریاضی
ضمن خوش آمد گویی به حاضران و مهمانان خارجی، از تلاش های دست اندرکاران برگزاری این
سمینار به ویژه دکتر جعفر احمدی، رئیس قطب داده های ترتیبی و فضایی و دبیر این
سمینار که باعث ارتقاء سطح برگزاری این برنامه از صورت کارگاهی به صورت سمینار بوده
اند، قدردانی کرد.


در ادامه دکتر جعفر احمدی نیز به حاضران خوش آمد گفت و اظهار داشت : از 100 مقاله دریافت شده توسط دبیرخانه این سمینار، پس از ارزیابی کمیته
علمی ( کمیته داوران) در نهایت، 54 عنوان مقاله به صورت سخنرانی و 23 عنوان به صورت پوستر برای
ارائه پذیرفته شده اند.


دکتر احمدی افزود: نظر به اهمیت موضوع قابلیت اعتماد،
کاربرد آن در صنعت، اقتصاد و سایر زمینه های علمی و فراهم کردن فرصت مناسب برای
گردهمایی به منظور تبادل نظر اعضای هیأت علمی و ارتقای سطح علمی دانشجویان تحصیلات
تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و کاربران قابلیت اعتماد در مراکز
صنعتی، قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی و گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد با
همکاری انجمن آمار ایران سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
را برگزار می کند.


گفتنی است این سمینار  دو روزه در تاریخ  26 و 27 اردیبهشت ماه 96 در
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.


800028


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار