ارسال شده در تاریخ :

به منظور آشنایی علاقه مندان و
دانشجویان، با مجموعه آثار دکتر مجید میرزا وزیری، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی
مشهد ، تصویر 24 جلد کتاب ایشان، در تابلوی پژوهشی دانشکده علوم ریاضی، در
معرض دید قرار گرفته است.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه
فردوسی مشهد، ازجمله عناوین کتب نصب شده در این تابلو می توان به: فضاهای متریک
باطعم توپولوژی، آنالیز ریاضی:درس،/مسئله، یادگیری ریاضیات به عنوان زبان دوم،
یادگیری ریاضی ازطریق معما وبازی، مثلث، اشتباه سوزنبان، سیصد و یازده، داو دوم/
حکایتی از زمان دو بعدی، روزی که صداها را دیدم، قلب درنگاه، حافظه استاد، قتل در
فانوس دریایی، کهکشان ستاره های دریایی، عقربه ثانیه شمار، بازگشت به منزل آخر و
منطق،مجموعه ها، اعداد اشاره کرد.


براساس این گزارش، دکتر مجید
میرزا وزیری استاد گروه آموزشی ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد ، در وبسایت رسمی خود به توضیح چگونگی نگارش آثار خود پرداخته
است.


30731


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار