ارسال شده در تاریخ :

به منظور آشنایی علاقه مندان و دانشجویان، با
مجموعه آثار دکتر فائزه توتونیان، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، تصویر جلد
برخی ازکتب وصفحه ی اول مقالات ایشان، در تابلوی پژوهشی دانشکده علوم ریاضی، در
معرض دید قرار گرفته است.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه
فردوسی مشهد، ازجمله عناوین کتب نصب شده در این تابلو می توان به: روشهای محاسبات
عددی(2جلدی)، آنالیز عددی(2جلدی)،پردازش وتحلیل داده های آماری، برنامه ریزی خطی-
روشها وکاربردها، الگوریتمهای عددی، جبرخطی عددی وکاربردها(2جلدی ) ومعادلات
دیفرانسیل مقدماتی با مسائل مقادیر مرزی، اشاره کرد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار