ارسال شده در تاریخ :

در روز
چهارشنبه 15 دی‌ماه آزمون جامع زبان فارسی
با حضور یکصد و هفده تن از فارسی آموزان 9 کشور در مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار شد.


در این
آزمون که به منظور بسندگی زبان فارسی در دو مرحله(کتبی و شفاهی) انجام شد، داوطلبانی
از کشورهای آلمان، اندونزی، ترکیه، چین، الجزایر، لبنان، عراق، سوریه و بحرین حضور
داشتند. اغلب این داوطلبان پس از کسب موفقیت در آزمون جامع زبان فارسی، برای ادامه
تحصیل به دانشکده‌های دانشگاه فردوسی معرفی خواهند شد.


ضمناً نتایج
این آزمون روز شنبه 18 دیماه بر روی وب‌گاه مرکز فردوسی به نشانی
http://ctpl.um.ac.ir اعلام می‌شود.


یادآور
می شود همزمان، آزمون جامع زبان فارسی در مراکز آموزش زبان فارسی نجف اشرف و
دانشگاه اهواز نیز با حضور 60 تن از فارسی آموزان برگزار شد.


40021


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار