ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر
ساکت رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه با دکتر اصغرپور، مدیر فرهنگی و فعالیت
های داوطلبانه دانشگاه و مهندس حافظی، مسئول خانه نشریات برای ایجاد آرشیو نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
در این مرکز دیدار و گفتگو نمود.


در این
دیدار ضمن بررسی نحوه نگهداری مطلوب و ثبت آرشیو مکتوب نشریات دانشگاهی دانشگاه یک
تفاهم نامه همکاری در خصوص اهدای کامل آرشیو نشریات دانشجویی مکتوب دانشگاه از ساله
75 به بعد برمی گردد منعقد گردید؛ و مقرر شد از این پس مرکز
آثار، مفاخر و اسناد دانشگاه مکان فیزیکی جهت آرشیو نشریات دانشجویی دانشگاه را تامین
نماید و خانه نشریات نیز علاوه بر آرشیو گذشته از این پس یک نسخه از تمام نشریات را
جهت حفظ و نگهداری به مرکز آثار، مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد اهدا نماید.


مسئول
خانه نشریات دانشگاه نیز ضمن ازائه توضیحات در خصوص نحوه آرشیو نشریات دانشجویی، از
تبدیل الکترونیکی بیش از 26 هزار صفحه آرشیو نشریات دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد و
افزود: بزودی کلیه نشریات دانشجویی دانشگاه از سال 75 به بعد که به نسخه الکترونیکی
تبدیل شده اند بر روی سامانه سند قرار خواهد گرفت.


دکتر
ساکت نیز ضمن بازدید از خانه نشریات و آرشیو مکتوب و الکترونیکی نشریات دانشگاه ابراز
داشت: وجود این تفکر در مدیریت فرهنگی و خانه نشریات در خصوص ثبت و آرشیو مکتوب و الکترونیکی
نشریات دانشگاه جای تقدیر و تشکر ویژه دارد . وی ضمن تاکید در خصوص اهمیت این موضوع
افزود: این تفکر در خصوص استاد مکتوب دانشگاه باید در سایر بخش های دانشگاه نیز تسری
یابد و همگان به این اسناد به چشم یک میراث ماندگار برای آیندگان بنگرند و در حفظ و
نگهداری و ثبت این اسناد بکوشند.


رئیس
مرکز آثار، مفاخر و اسناد دانشگاه افزود: این مرکز به صورت ویژه در خصوص هر نوع همکاری
جهت حفظ و نگهداری این اسناد آماده همکاری با همه بخش ها در دانشگاه می باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار