ارسال شده در تاریخ :

آقای بندی
اوپادهای از مدیران ارشد مرکز علوم و فناوری کشورهای در حال توسعه و غیر متعهد
 صبح امروز یکشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه 96 با حضور در دفتر
آقای دکتر کافی رئیس دانشگاه و دبیر کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت خشکسالی و
کنترل بیابان زایی آخرین هماهنگی های لازم برای برگزاری این رویداد بین المللی را
انجام دادند.


کارگاه آموزشی بین
المللی مدیریت خشکسالی و کنترل بیابان زایی درخصوص  مدیریت خشکسالی و کنترل
بیابان زایی بوده و از تاریخ
1 الی 3 خرداد 1396 (برابر با 22 الی 24 می 2017)  در دانشگاه
فردوسی مشهد و با حضور 20 نفر از دانشمندان متخصص از کشورهای مختلف جهان برگزار می
گردد.


افتتاحیه این
کارگاه ساعت 9 روز دوشنبه اول خرداد ماه 96 در تالار ابونصر هروی دانشکده کشاورزی
برگزار میشود.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار