سايتهاي معروف جستجو

 

معروفترين سايت‌هاي جست و جوي عمومي

 

 

 

سايتهاي جست و جوي موضوعي

 

http://www.achoo.com

http://www.cspinet.org

http://www.derment.com

 

سلامتي و پزشكي

http://adam.ac.uk

http://vos.ucsb.edu

http://www.ahip.getty.edu

 

هنر وادبيات

http://www.3dtertmarker.com

http://www.webspice.com

http://reel.com

صوت و تصوير

http://comfind.com

http://hotjobs.com

http://monster.com

 

كاريابي

http://www.disneyblast.com

http://www.planetzoom.com

http://www.yahooligans

كودكان

http://www.amazon.com

http://www.bibliofind.com

http://www.borders.com

 

كتاب

http://www.lyrics.ch

http://www.napster.com

http://www.worldrecords.com

 

موسيقي

http://www.bbb.org

http://www.bizweb.com

http://www.monster.com

 

تجارت

http://7am.com

http://www.refdesk.com

http://www.newsindex

 

اخبار

http://ericir.syr.edu

http://www.studyabroad.com

http://www.mcli.dist.maricopa.edu

 

آموزش(تعليم و تربيت)

http://www.intellcast.com

http://weather.noaa.gov

http://www.weather.com

 

آب و هوا

http://www.etoys.com

http://www.gamesages.com

http://www.toysrus.com

 

بازي

http://www.knowledgeexpress.com

http://www.whowhere.lycos.com

http://www.redherring.com

 

علوم و فناوري

http://www.anystudent.com

http://www.bigfoot.com

http://www.derwent.com

 

اشخاص

http://www.cnnsi.com

http://www.nba.com

http://www.soccernet.com

 

ورزش

http://www.download.com

http://www.filez.com

http://www.tucows.com

 

كامپيوتر و نرم افزار

http://www.devsearch.com

http://www.w3.org

http://www.tile.net

 

وب

http://www.cheaptickets.com

http://www.lowestfare.com

http://www.travelocity

 

مسافرت

 

راهنماي سريع جستجو در اينترنت

عملگرهاي جستجو:

AND: چنانچه به دنبال صفحاتي در اينترنت هستيد كه حاوي چند كلمه يا عبارت معين باشند، مابين كلمات مورد نظر خود از AND استفاده كنيد.

OR: با قرار دادن OR در بين كلمات صفحاتي را مي‌يابيد كه حاوي هر يك از كلمات مورد نظر باشند.

+: به عنوان پيشوندي براي كلمات جست و جو به كار مي‌رود و صفحاتي را مي‌يابد كه الزاماً داراي يك كلمه (يا كلمات) باشند.

-: پيشوند عدم وجود كلمه است. يعني صفحاتي را مي‌يابد كه كلمه مورد نظر را نداشته باشند.

" ": عبارت مورد نظر را به همان شكل و بدون پس و پيش مي‌يابد.

*: اين علامت به عنوان پسوندي با معناي هر حرفي به كار مي‌رود.

( ): با كمك پرانتز مي‌توانيد عبارات پيچيده جستجو متشكل از عملگرهاي مختلف را ايجاد كنيد.