دانشكده هاگروه گياه پزشكيدوره كارشناسى گياهپزشكى

در دورة‌ كارشناسي‌، عنوان‌ گياه پزشكي‌ به‌رشته‌اي‌اطلاق‌ مي‌شود كه‌ دانش‌آموختگان‌ آن‌ مجموعه‌اطلاعاتي‌ از علوم‌ و تكنولوژي‌ در زمينه‌هاي‌شناخت‌ آفات‌وعوامل‌ بيماري‌زاي‌ گياهي‌ را درحد اين‌ دوره‌، به‌ صورت‌ نظري‌ و عملي‌فراگرفته‌ و با فنون‌ و روشهاي‌ مختلف‌ حفظ‌محصولات‌ كشاورزي‌ و همچنين‌ مبارزه‌ با آفات‌و عوامل‌ بيماري‌زاي‌ گياهي‌ به‌ صورت‌ علمي‌ وكاربردي‌، آشنايي‌ كافي‌ پيدا نمايند. همچنين‌بتوانند به‌عنوان‌ مدرس‌ دردبيرستانهاي‌كشاورزي‌، كارشناس‌ اجرايي‌ تحقيقاتي‌ در مراكزپژوهشي‌ و مدير و مجري‌ امور حفظ‌ نباتات‌ درمؤسسات‌ دولتي‌ و خصوصي‌ بخش‌ كشاورزي‌منشاء خدمت‌ باشند.تعدادواحدهاي‌ درسي‌ اين‌ رشته‌ 136واحد است‌.

دوره هاي كارشناسى ارشد

گروه‌ گياه پزشكي‌ علاوه‌ بر دانشجويان‌ موجود دوره كارشناسي ، داراي پذيرش دانشجو در مقطع‌كارشناسي‌ ارشد رشته بيماري شناسي گياهي نيز هست.مديران گروه گياه پزشكي از بدو تاسيس  تا كنون
نام ‏ونام‏ خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر بهروز جعفرپور استاد 70 تا 75
دكتر مهدي مدرس اول دانشيار 76 تا 78
دكتر ماهرخ فلاحتي رستگار استاد 78 تا 80
دكتر مهدي مدرس اول دانشيار 80 تا 84
دكتر عصمت مهديخاني مقدم استاديار 84 تا 87
دكتر بهروز جعفر پور استاد 87 ادامه داردفهرست اعضاي هيات علمي گروه گياه پزشكي
نام‏ ونام‏ خانوادگى مرتبه علمي
دكتر بهروز جعفرپور استاد
دكتر حميد روحاني دانشيار
دكتر حسين صادقي نامقي استاديار
دكتر پريسا طاهري استاديار
دكتر سعيد طريقي استاديار
دكتر جواد كربمي برنگ استاديار
دكتر غلامحسين مروج استاديار
دكتر  عصمت مهديخاني  استاديار

 

 


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها