دانشكده هاگروه فيزيك
دوره كارشناسى

دوره‌ كارشناسي‌ فيزيك‌، يكي‌ از دوره‌هاي ‌آموزش‌عالي‌ است‌ كه‌ هدف‌ آن‌ تربيت‌ كارشناسان‌ متخصص‌ در فيزيك‌ و همچنين‌تربيت‌ دبيران‌ متعهد براي آموزش‌ فيزيك‌ دردوره‌ آموزش‌ متوسطه‌ عمومي‌ وزارت‌ آموزش‌و پرورش‌ است‌.تعداد واحدهاي‌درسي‌ اين‌ رشته‌ 136واحد است‌.

دوره كارشناسى ارشد و دكترى

علاوه‌ بر دانشجويان‌ شاغل‌ به‌ تحصيل‌ دوره‌كارشناسي‌، تعداد 95 دانشجو نيز در مقطع‌كارشناسي‌ ارشد در چهار گرايش‌ نجوم‌ و اخترفيزيك‌، هسته‌اي‌، ذرات‌ بنيادي‌ و حالت‌ جامد و ژئو فيزيك مشغول‌ به‌تحصيل‌ مي‌باشند. همچنين‌ در حال‌حاضر 40 دانشجوي‌ دكتري‌ در چهار گرايش‌ فوق‌الذكر به‌تحصيل‌اشتغال‌ دارند.


<><><><><>

 

 

 

 


مديران گروه فيزيك از آغاز تاسيس تا كنون
نام و نام خانوادگي مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر عبدالعلي گويا استاديار 45 تا 50
دكتر كاظم امينيان استاديار 50 تا 53
دكتر جلال صميمي دانشيار 53 تا 54
دكتر فائز پور آرين دانشيار 55 تا 57
دكتر جعفر گودرزي استاديار 57 تا 58
مهدي خواجوي مربي 58 تا 64
دكتر ناصر شاه طهماسبي استاديار 64 تا 65
دكتر محسن سربيشه اي استاديار 65 تا 67
دكتر ناصر شاه طهماسبي استاديار 67 تا 70
 مهدي خواجوي مربي 70 تا 74
دكتر عليرضا اشرف استاديار 74 تا 74
دكتر جمشيد قنبري استاديار 74 تا 77
دكتر محسن سربيشه اي دانشيار 77 تا 81
دكتر ناصر تجبر استاد 81 تا 83
دكتر رضا ايزدي استاد يار 83 تا 84
دكتر محسن سر بيشه اي استاد 84تا 86
دكتر سيد هاشم ميري حكيم آباد دانشيار 86ادامه دارد

<><><><>< />

 

 

 

 


 اعضاي هيات علمي گروه فيزيك
نام و نام خانوادگي مرتبه علمي
دكترمحمد ابراهيم زمرديان استاد
دكتر رحيم كوهي فائق استاد
دكتر محسن سربيشه اي استاد
دكتر ناصر شاه طهماسبي استاد
دكتر جمشيد قنبري استاد
دكتر احمد كمپاني استاد
دكتر محمد رضا گروسي استاد
دكتر رضا ايزدي دانشيار
دكتر محمود رضائي ركن اباد دانشيار
دكتر هادي عربشاهي دانشيار
دكتر سيد هاشم ميري دانشيار
دكتر محمد هادي هاديزاده دانشيار
دكتر محمد بهداني استاديار
دكتر عليرضا مختاري استاديار
دكتر مهدي خواجوي استاديار
دكتر كورش جاويدان استاديار
دكتر احمد قدسي محمود زاده استاديار
دكتر پروين اسلامي استاديار
سيد هاشم تقوي مربي
الهه آژير مربي


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري
فیزیک گرایش حالت جامد ( پژوهش محور )  -  -  -  -
فیزیک بنیادی - اطلاعات کوانتومی  -  -  وجود دارد  وجود دارد
فیزیک گرایش فیزیک بنیادی - زمینه اطلاعات کوانتومی  -  -  -  وجود دارد
فیزیک گرایش ذرات بنیادی ( آموزش محور )  -  -  -  -
فیزیک گرایش هسته ای  -  -  برنامه تحصيلي  برنامه تحصيلي
فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)  -  -  -  -
فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)  -  -  وجود دارد  -
فیزیک گرایش حالت جامد  -  -  برنامه تحصيلي  برنامه تحصيلي
فیزیک گرایش فیزیک نجومی - زمینه نجوم و اخترفیزیک  -  -  وجود دارد  -
فیزیک - گرایش فیزیک نجومی ( آموزش محور )  -  -  -  -
فیزیک -گرایش اتمی وملکولی  -  -  -  -
ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی  -  -  وجود دارد  -
فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک  -  -  -  وجود دارد
فیزیک گرایش ذرات بنیادی  -  -  برنامه تحصيلي  برنامه تحصيلي
فیزیک - اتمی و مولکولی  -  -  وجود دارد  -
فیزیک گرایش فیزیک نجومی  -  -  برنامه تحصيلي  -
فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان  -  -  -  وجود دارد
ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی  -  -  -  -
فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)  -  -  برنامه تحصيلي  برنامه تحصيلي
فیزیک گرایش فیزیک نجومی (نجوم و اخترفیزیک)  -  -  وجود دارد  -
فیزیک ذرات بنیادی گرایش ابر ریسمان  -  -  -  وجود دارد
فیزیک گرایش فیزیک بنیادی  -  -  -  -
فیزیک - گرایش اخترفیزیک رصدی  -  -  -  -
فیزیک  -  برنامه تحصيلي  -  -
فیزیک کاربردی گرایش هسته ای  -  -  -  -


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها