دانشكده هاگروه تاريخدوره كارشناسى رشته تاريخ

آموزش تاريخ به‏مفهوم آگاهى‏ بخشيدن به‏ احوال و سرگذشت اقوام و ملتهاى گذشته جهان، براساس اسناد و مدارك تاريخى برجا مانده و بررسى آنها به شيوه علمى است. حس كنجكاوى و علاقه و تفكر و ابداعات و شناخت گذشتگان، مى‏تواند راه‏گشاى تصميم‏گيرى براى نسل آينده باشد.تعداد واحدهاي درسي اين دوره 135 واحد است.

دوره كارشناسى ارشد

گروه تاريخ علاوه بر دوره كارشناسى ، داراى دوره كارشناسى ارشد نيز مى‏باشد.اين دوره داراي 28 واحد نظري و 4 واحد رساله است.مديران گروه تاريخ از بدو تاسيس تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر حسن قلي مويدي استاد 41 تا 48
دكتر مهوش نيكجو دانشيار 64 تا69
دكتر ابوالفضل نبئي استاد 56 تا59
نقي لطفي مربي 59 تا 65
دكتر محمد خواجويان دانشيار 65 تا 67
دكترعبدالهادي حائري استاد 67 تا 69
دكتر مسعود فرنود استاديار 69 تا 72
دكتر ابوالفضل نبئي استاد 72 تا 75
سيد محمد نظري هاشمي مربي 75 تا 81
دكتر حسين الهي استاد 81 تا 83
دكتر مريم معزي استاديار 83 تا 85
دكتر هادي وكيلي استاديار 85 تا86
دكتر علي ناظميان فرد استاديار 86 تا88  
دكتر هادي وكيلي استاديار 88 ادامه دارد

براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه تاريخ اينجا را كليك نماييد


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها