دانشكده هاگروه جغرافيادوره كارشناسي جغرافيا

صرف‏نظر از برخي اختلافات نظرها ميان جغرافيدانان، هدف اين رشته, بررسى و شناخت روابط متقابل انسان و محيط و مشخص نمودن درجه تأثيرپذيرى هر كدام نسبت به ديگرى، در قالب تحليل اكولوژيكى منطقه‏اى مى‏باشد. بدين‏سان، جغرافيا مناسبات و روابط بين انسان و محيط را درتبيين پديده‏هاى جغرافيايى مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار مى‏دهد و بر پايه اين شناخت علمى، توانايى انسان را در بهبود و تعالى شرايط زيست‏انسانى، تكامل مى‏بخشد. اين رشته به لحاظ گستردگى موضوع و قلمرو آن، به‏دو شاخه عمده جغرافياى انسانى - اقتصادى و جغرافياى طبيعى تقسيم شده است كه هر كدام از آنها داراى گرايشهاى متعدد و مختلف مى‏باشند.تعداد واحدهاي درسي اين دوره 136 واحد است.

دوره تحصيلات تكميلي

گروه جغرافيا علاوه بر دانشجويان دوره كارشناسي داراي 26 دانشجوي كارشناسي ارشد و 14 دانشجوي دكتري مي باشد.مديران گروه جغرافيا از بدو تاسيس تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر محمد حسين پاپلي يزدي دانشيار 62 تا 64
دكتر سيد حسن مطيعي لنگرودي دانشيار 64 تا69
دكتر جعفر جوان دانشيار 69 تا 71
دكتر عزت الله مافي استاديار 71 تا74
دكتر محمد علي احمديان استاديار 74 تا 77
دكتر عزت الله مافي استاديار 77 تا 79
دكتر حميد شايان استاديار 79 تا 81
دكتر سيد رضا حسين زاده استاديار 81 تا 83
دكتر براتعلي خاكپور استاديار 83 تا 86
دكتر مجيد پور عشور ياسوري استاديار 86 تا 87
دكتر محمد رحيم رهنما  استاديار 87ادامه دارد

 

براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه جغرافيا اينجا را كليك كنيد


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها