دوشنبه 10 فروردين 1394

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

دانشكده هاگروه فلسفه و حكمت اسلاميدوره كارشناسى

در اين دوره دانشجويان با فلسفه‏ اسلامى آشنا مي شوند و به روشهاى مقابله با تفكرات الحادى آگاهى خواهند يافت و فارغ‏التحصيلان آن در زمينه معارف اسلامى و دفاع در برابر شكوك و شبهات در عرصه مسائل اعتقادى توانا خواهند شد. شناخت منطق و عرفان نيز از ساير تواناييهاى فارغ‏التحصيلان اين دوره است. تعداد واحد درسى اين دوره 136 واحد است.

دوره كارشناسى ارشد

علاوه بر دانشجويان دوره كارشناسى، تعداد31  دانشجوى كارشناسى ارشد نيز در اين گروه مشغول به‏تحصيل مى‏باشند.

<><> 

 

 مديران گروه فلسفه و حكمت اسلامي ازآغاز تاسيس تا كنون
نام و نام خانوادگي مرتبه علمي دوران تصدي
استاد سيد جلال الدين آشتياني استاد 52 تا 56
دكتر محمد رضا مشائي استاديار 56 تا 59
استاد سيد جلال الدين آشتياني استاد 70 تا 71
سيد علي حسيني شريفي مربي 71 تا73
دكتر مهدي صانعي مربي 75 تا77
دكتر پرويز ضياء شهابي استاديار 77 تا79
دكتر محمود يزدي مطلق(فاضل) استاد 79 تا 80
سيد علي حسيني شريف) مربي 80 تا 83
عزيز ا... فياض صابري استاديار 83 تا 85
دكتر عباس جوارشكيان استاديار 85ادامه دارد

 

براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه فلسفه و حكمت اسلامي اينجا را كليك كنيد

 


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی  -  برنامه تحصيلي  -  -
فلسفه  -  -  برنامه تحصيلي  -
الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی  -  -  برنامه تحصيلي  -
فلسفه - حکمت متعالیه  -  -  -  وجود دارد
الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه  -  -  -  -
فلسفه ( آموزش محور )  -  -  -  -
فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی  -  -  برنامه تحصيلي  -
حکمت متعالیه  -  -  -  وجود دارد
فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی  -  -  برنامه تحصيلي  -


ادبيات و علوم انساني دکتر علي شريعتي | الهيات شهيد مطهري | تربيت بدني و علوم ورزشي | دامپزشكي | علوم اداري و اقتصادی | علوم | علوم تربيتي | علوم رياضي | كشاورزي | مهندسي | معماری، شهرسازی و هنر اسلامی | منابع طبيعي و محيط زيست | پژوهشکده علوم گياهي | مرکز آموزش های الکترونیکی