دانشكده هاگروه فلسفه و حكمت اسلاميدوره كارشناسى

در اين دوره دانشجويان با فلسفه‏ اسلامى آشنا مي شوند و به روشهاى مقابله با تفكرات الحادى آگاهى خواهند يافت و فارغ‏التحصيلان آن در زمينه معارف اسلامى و دفاع در برابر شكوك و شبهات در عرصه مسائل اعتقادى توانا خواهند شد. شناخت منطق و عرفان نيز از ساير تواناييهاى فارغ‏التحصيلان اين دوره است. تعداد واحد درسى اين دوره 136 واحد است.

دوره كارشناسى ارشد

علاوه بر دانشجويان دوره كارشناسى، تعداد31  دانشجوى كارشناسى ارشد نيز در اين گروه مشغول به‏تحصيل مى‏باشند.

<><> 

 

 مديران گروه فلسفه و حكمت اسلامي ازآغاز تاسيس تا كنون
نام و نام خانوادگي مرتبه علمي دوران تصدي
استاد سيد جلال الدين آشتياني استاد 52 تا 56
دكتر محمد رضا مشائي استاديار 56 تا 59
استاد سيد جلال الدين آشتياني استاد 70 تا 71
سيد علي حسيني شريفي مربي 71 تا73
دكتر مهدي صانعي مربي 75 تا77
دكتر پرويز ضياء شهابي استاديار 77 تا79
دكتر محمود يزدي مطلق(فاضل) استاد 79 تا 80
سيد علي حسيني شريف) مربي 80 تا 83
عزيز ا... فياض صابري استاديار 83 تا 85
دكتر عباس جوارشكيان استاديار 85ادامه دارد

 

براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه فلسفه و حكمت اسلامي اينجا را كليك كنيد

 


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها