لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 10,923
نمایش موارد 10401 تا 10450

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
10401 سیدمحمد حسینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10402 احمد فتلاوی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10403 فاطمه رشیدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10404 فاطمه عباسی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10405 رقیه سجادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10406 زهرا پژیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10407 فرشته عبادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10408 عقیل شاکرراضی زینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10409 سیدامیرمحمد روح الامینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10410 ریحانه علی زاده عربی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10411 میلاد بهرامی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10412 علی گنج بخش مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10413 زهرا شیخ الاسلامی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10414 فاطمه حسن پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10415 مهدی صادقی بخی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10416 پروین پناهی پارسا مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10417 شیما حیدری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10418 محمدصادق احمدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10419 الهام میرزایی حصاری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10420 نسیم صدیقی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10421 پریسا باقرزاده خراسانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10422 علی سالم رشید رشید مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10423 میثاق سادات حجازی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10424 مسعود قربانزاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10425 علی اصغری رستمکلائی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10426 تینا افشار قوچانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10427 وجیهه صالحی نژاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10428 مهدی صیفی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10429 الهام فتحی پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10430 پویان رحمان زاده گروی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10431 ویدا عادلی مسبب مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10432 مرتضی قاسمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10433 سیده سعیده قاضی استانه قوچان عتیق مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10434 فهیمه امیردادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10435 امرکریم طعمه طعمه مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10436 دانیال سهیلی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10437 محمد اعتصام مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10438 حمید پورفتح مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
10439 محمد الماسی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
10440 بشیراحمد محسن پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
10441 رضا روحانی کاخکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
10442 الهام نصرالله زاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
10443 سمیرا شجاعی قندشتنی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
10444 نجمه محمودی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
10445 فریبا شاکریان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
10446 سیدیوسف میراحمدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
10447 مهدیه بخشی قالیباف طوسی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
10448 مهدی رجبیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
10449 سیدمحمدمهدی قاسم زاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
10450 زهرا ناوکی عارفی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219   >