لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 10,697
نمایش موارد 10151 تا 10200

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
10151 شیوا صنعتی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10152 علی مهریزی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10153 سیده الهه ایمانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10154 حجت باقرزاده حسین اباد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10155 نسیبه رادی راز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10156 سعید عباسی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10157 علیرضا نعیمی صدیق مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10158 فرشته عبادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10159 دانیال سهیلی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10160 ریحانه علی زاده عربی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10161 امرکریم طعمه طعمه مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10162 محمد کرابی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10163 محمدصادق احمدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10164 وحید توانا مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10165 فاطمه رشیدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10166 هادی کلماتی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10167 پریسا باقرزاده خراسانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10168 هادی جمشیدی کارگر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10169 مایده کافیان صفری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10170 امین صفائی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10171 میثاق سادات حجازی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10172 زهرا شیخ الاسلامی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10173 قاسم نوروزی فخرداود مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10174 احمد فتلاوی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10175 وجیهه صالحی نژاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10176 پویان رحمان زاده گروی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10177 زهرا پژیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10178 مهدی صادقی بخی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10179 بیداء عبدالرضا حمدان حمدان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10180 فهیمه امیردادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10181 میلاد بهرامی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10182 علی گنج بخش مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10183 امیر حسینی عشرت ابادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10184 شیما حیدری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10185 الهام میرزایی حصاری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10186 ویدا عادلی مسبب مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10187 الهام فتحی پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10188 سیدامیرمحمد روح الامینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10189 هدی شاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10190 مهراد قربانی مقدم مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10191 سیدسجاد اعمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10192 فاطمه عباسی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10193 علی اصغری رستمکلائی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10194 عقیل شاکرراضی زینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10195 رقیه سجادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10196 محمد اعتصام مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10197 مسعود قربانزاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10198 حنین المجمعی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10199 عاطفه امید مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10200 سیده سعیده قاضی استانه قوچان عتیق مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214   >