لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - مرکز آموزش الکترونیکی

موارد یافت شده : 577
نمایش موارد 451 تا 500

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
451 امید هاجری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
452 سیدسعید بنی هاشمی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
453 احمد باشرف مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
454 حسین امجدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
455 تکتم سالاری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
456 سمیرا فروزانفر مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
457 محبوبه عباسیان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
458 هانیه مستور مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
459 سیدمحمدباقر علامه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
460 معصومه ارین راد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
461 مرتضی ایروانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
462 احسان بهارلو مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
463 فریده عباس زاده دربان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
464 امید عضوامینیان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
465 رضا خلیلی چنانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
466 مسعود اکرامی راد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
467 محمدعلی فرشچیان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
468 جواد خوشاره نژاد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
469 بابک جوانمرد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
470 مهدی ابراهیم زاده مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
471 عادل خنجری صادق مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
472 خشایار صاحب کار مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
473 سپهر کهوند مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
474 مجتبی هنروری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
475 بهروز شفیع ابادی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
476 بهجت نامدارصنوبری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
477 حمیده ملااقایی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
478 مهدی شفیعی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
479 زهرا قویدل یزدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی) کارشناسی ارشد
480 ندا محمدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی) کارشناسی ارشد
481 راحله رحمتی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی) کارشناسی ارشد
482 نیلوفر بزرگوار مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی) کارشناسی ارشد
483 مرتضی کریمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
484 امید رجایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
485 محسن جلیل نژاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
486 مهسا جاویدمهر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
487 حمیده تقی زاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
488 نوید میلانی زاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
489 علیرضا نعمت الهی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
490 مهدیه نیک بخت مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
491 سعید اسدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
492 ناصر رخشانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
493 میثم کریم پورامام مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
494 معین تبریزی کلات مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
495 کیوان زرین چیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
496 نگار سیف مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
497 سعید حبیبیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
498 فائزه حیدری پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
499 رضا سبزی مقدم مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
500 رویاسادات عربشاهی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مجازی) کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112   >