لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,535
نمایش موارد 951 تا 1000

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
951 آزاده مهذب عصمتی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
952 جواد باقری اسفاد مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
953 محسن خوشه چرخ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
954 حسنین ریاض منیشد الغریباوی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
955 سیده طاهره سیادت مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
956 مریم نیک قدمی حسینی ئی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
957 مهسا غنی زاده مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
958 محمدکاظم سلطانی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
959 کریم نقی پوربرج مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
960 بهناز امام دوست لیوار مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
961 مهتاب امجدی مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
962 عادل مشایخی مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
963 سمیه گاراژیان مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
964 ارزو قاسم زاده مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
965 مهسا مهیاری مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
966 بهاره بهشتی مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
967 شیما اسماعیل پور مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
968 مسعود شامل مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
969 مریم سادات حاج میرزایی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
970 سیدنوید نبوی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
971 اعظم غلامزاده ابقله مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
972 معصومه متانت مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
973 محسن کاظمی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
974 زهرا صفایی زاده مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
975 ملیکا امامی ترشیزی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
976 فاطمه سروش مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
977 پروین رجب زاده برجی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
978 منیژه قهرمان زاده مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
979 علی محمدی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
980 محمد شاه ولیان مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
981 نسیبه صداقت گیلاکجانی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
982 مونا اقاخانی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
983 رضا وحدتی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
984 فرشته خورسندی مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
985 نجمه افضلی ننیز مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
986 سعیده قنبری مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
987 سمیه رئوفی پور مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
988 مهران حاتمی گوربندی مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
989 هادی میرزازاده مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
990 رضا شیرین مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
991 مهسا بهرامی نسب مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
992 ساسان اسفندیاری بهراسمان مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
993 سیما غضنفری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
994 سپیده فتح ابادی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
995 نرگس نوروزی نوده مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
996 یوسف دهداری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
997 مریم قلندری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
998 محمدنبی خاوری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
999 محدثه داوری ترشیزی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1000 حدیثه گرزین مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031   >