لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,490
نمایش موارد 901 تا 950

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
901 مهسا مومنی رفیع علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
902 فرهاد ارازش علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
903 علیرضا عباسی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
904 سپیده دارایی پور علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
905 شقایق خواجه علی چالشتری علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
906 عبدالفاتح حسینی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
907 شیوا قائدرحمتی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
908 اسیه زمردی نژاد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
909 روح انگیز سپهری علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
910 احمد عبدالامیر حسین الخزعل علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
911 حمید دهقانیان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری (Ph.D)
912 مریم موسوی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری (Ph.D)
913 ایمان صابری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری (Ph.D)
914 سیدسجاد حسینی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری (Ph.D)
915 جلال صادقی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری (Ph.D)
916 احمد بازوبندی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری (Ph.D)
917 مریم السادات حسینی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
918 مهدی شهابی رکنی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
919 سکینه بالنده مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
920 اعظم محمدزاده مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
921 مریم معتمدی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
922 مرضیه مولوی سرند مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
923 سحر عربتیموری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
924 حیدر عبدالله مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
925 جمعه الجمعه مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
926 نرگس ثابتی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
927 محسن خوشه چرخ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
928 راضیه اهسته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
929 سیده طاهره سیادت مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
930 مریم نیک قدمی حسینی ئی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
931 حسنین ریاض منیشد الغریباوی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
932 آزاده مهذب عصمتی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
933 سیده ریحانه کشیک نویس رضوی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
934 شهرزاد جوانمردی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
935 محمدکاظم سلطانی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
936 علی جبله مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
937 حسین علی حسین الزبیدی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
938 جواد باقری اسفاد مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
939 مهتاب امجدی مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
940 بهناز امام دوست لیوار مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
941 کریم نقی پوربرج مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
942 عادل مشایخی مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
943 سمیه گاراژیان مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
944 مسعود شامل مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
945 مهسا مهیاری مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
946 بهاره بهشتی مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
947 ارزو قاسم زاده مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
948 شیما اسماعیل پور مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
949 علی محمدی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
950 محمد شاه ولیان مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >