لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,699
نمایش موارد 851 تا 900

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
851 فاطمه نادعلی زاده طرقبه علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه کارشناسی ارشد
852 صابر تراب احمدی علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه کارشناسی ارشد
853 غلامحسین خلیلی طرقبه علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه کارشناسی ارشد
854 مینا بافکرشیروان علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها کارشناسی ارشد
855 زهرا رضایی آب باریک علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها کارشناسی ارشد
856 احمد اکرمی علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها کارشناسی ارشد
857 فریبا محمدی فرد علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها کارشناسی ارشد
858 سیما خیاطزاده کاخکی علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها کارشناسی ارشد
859 وحید انیسی علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها کارشناسی ارشد
860 مرتضی اسمعیلی علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها کارشناسی ارشد
861 امنه سادات موسوی علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
862 فرحناز عزیزی علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
863 سیده زینب کامرانی راد علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
864 مریم درخشانی علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
865 زهرا خیری علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
866 محمدحسین صادقی علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
867 مهدیه خیرابادی علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
868 سیده محدثه روف سیدنژاد علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
869 یگانه رضاییان علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
870 جواد کامران نژاد علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
871 فائزه اراسته علی دولی علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
872 منوره حسینی علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
873 نجیبه برات زاده بزاباد علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
874 دعاء مطر العیسی علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
875 مهدی حصاری علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
876 منصوره جوزای علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
877 ربابه سادات شریفی نوری علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
878 کیانا زمانیان حبیبی علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
879 عبدالمعروف یعقوبی علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
880 مهین البوغبیش علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
881 امید اعلمی فریمانی علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
882 صباح شجاعی نیا علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
883 هدی قیومی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی دکتری (Ph.D)
884 حسین زنگانه علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی دکتری (Ph.D)
885 ثمانه حاتمی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی دکتری (Ph.D)
886 سمانه رضایی بروجردی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی دکتری (Ph.D)
887 مجتبی اذری انپار علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی دکتری (Ph.D)
888 سمیه صحرانشین سامانی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی دکتری (Ph.D)
889 زهرا ارداقی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
890 خاطره شیرانی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
891 زهرا زارعی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
892 سیدجواد عبادی نژادحسینی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
893 سحر ایران نژاد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
894 فاطمه زراعت پیشه علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
895 کبری تاجیک طوغان علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
896 نسرین هادی نیا علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
897 فتانه حسن زاده قلعه خان علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
898 ارزو حامدیان علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
899 عاطفه سرادقی توپکانلو علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
900 عاطفه اسعدی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334   >