لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,699
نمایش موارد 1501 تا 1550

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1501 نفیسه حسین ابادی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1502 مسعود نیرومند مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1503 حنانه صادقی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1504 مهدیه جنتی عطایی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1505 سیما ابراهیمی حسین زاده مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1506 فاطمه هروی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1507 سیده رقیه فاطمی پاشکم مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1508 نرگس تارا مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1509 سارا مقدم حسینی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1510 سمانه قشقایی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1511 فاطمه قریشی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی کارشناسی ارشد
1512 تکتم ولی زاده حجار مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی کارشناسی ارشد
1513 جلال صادقی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی کارشناسی ارشد
1514 سارا سنگ سفیدی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی کارشناسی ارشد
1515 محمد جعفری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1516 تکتم دلیران مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1517 امین بهاری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1518 زهرا گرامی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1519 سیده فاطمه وزیری کنگ زیتون مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1520 اسیه حمیدی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1521 زهرا نجفی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1522 سیده زهره تقدیسی حیدریان مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1523 فاطمه خورشیدی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1524 زهره زندی گوهرریزی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1525 کتایون خسروی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1526 اسحاق نظری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1527 سعیده سعادتی فر مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1528 سارا شاهدی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد
1529 موسی الرضا طاهری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد
1530 معصومه اسمعیلی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد
1531 الهام محبی نجم ابادی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد
1532 فاطمه ریاحی نیا مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک کارشناسی ارشد
1533 لیلی نیکنام مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک کارشناسی ارشد
1534 مهسا معمارزاده مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک کارشناسی ارشد
1535 ازاده سادات موسوی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1536 طاهر سلمان مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1537 مهتاب روشنیان مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1538 رضوان مشایخی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1539 منیره مینا مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1540 سمیه غلامی جامی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1541 ریحانه محمودی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش کارشناسی ارشد
1542 حامد نجفی کرسامی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش کارشناسی ارشد
1543 زهرا توکلی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش کارشناسی ارشد
1544 مهدیه مومن مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش کارشناسی ارشد
1545 عبدالرحمان قاضی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
1546 محبوبه شاکری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
1547 نیوشا جهان ارا مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
1548 فاطمه جعفرپور چک اب مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
1549 فایزه طالبی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
1550 فاطمه قباخلو مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112122232425262728293031323334   >