لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,606
نمایش موارد 1451 تا 1500

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1451 فاطمه ریاحی نیا مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک کارشناسی ارشد
1452 مهسا معمارزاده مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک کارشناسی ارشد
1453 سمیه غلامی جامی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1454 رضوان مشایخی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1455 ازاده سادات موسوی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1456 صالحه صاحبدل مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش کارشناسی ارشد
1457 زهرا توکلی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش کارشناسی ارشد
1458 عبدالرحمان قاضی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
1459 فاطمه جعفرپور چک اب مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
1460 مروان الرفاعی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
1461 نیوشا جهان ارا مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
1462 محبوبه شاکری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
1463 طاهر سلمان مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
1464 فایزه طالبی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
1465 مریم رئوف مقدم مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1466 اسما صابری نژاد مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1467 احمدعوده عبدعون الداوودی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1468 محمدرضا احمدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1469 زهرا رشیدیان مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1470 عبدالعزیز حمدالاحمد مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1471 فرید واحدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1472 فاطمه قباخلو مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1473 منیره احمدیان مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1474 خدیجه یزدانی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام کارشناسی ارشد
1475 احسان امیربیک مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1476 لیلا نکویی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1477 سعید باقری مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1478 فیروزه جلالی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1479 مسعود محمدی زیارت مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1480 وحید کاظمی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1481 مظفر ریئسی کوه شاه مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1482 مجتبی یحیی زاده مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1483 مهدیه ریکی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1484 مهدی احسانی فریمانی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1485 مرتضی قربانی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1486 علی خندان مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1487 الهه شهریاری سرحدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1488 زهرا اسدالهی سیدابادی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1489 فاطمه ولی زاده دالنجان مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1490 مصطفی اسیایی پور مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1491 حسام الدین خانی فریمانی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام کارشناسی ارشد
1492 مهدی سالاری پور مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام کارشناسی ارشد
1493 امیرحسین اقاجانی دلاور مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام کارشناسی ارشد
1494 حمزه نقابی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام کارشناسی ارشد
1495 سجاد حسن زاده مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام کارشناسی ارشد
1496 هادی نورالهی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام کارشناسی ارشد
1497 نفیسه برزگر مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1498 سیداحمد صحاف مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1499 سعید رحمن زاده سلمانی مهندسی کشاورزی - علوم مواد غذایی کارشناسی ارشد
1500 فروغ کاظمی بیدختی مهندسی کشاورزی - علوم مواد غذایی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   11121222324252627282930313233   >