لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,699
نمایش موارد 1401 تا 1450

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1401 سمیرا قشلاقی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1402 ماجده رامیان یارسمی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1403 کریم ایمان قلیلو مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1404 محسن سیدابادی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1405 سروش صابری محمودابادی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1406 مهدی پورفیض تپه مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1407 مطهره فداکار مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1408 رخشنده ابراهیم پور مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1409 فاطمه حسینی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1410 مرتضی ترابی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1411 عاطفه صفرزاده مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1412 نجمه سلیمانی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1413 لیلا علیپور مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1414 سیدصادق خالقی میران مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1415 مهدیه احسان بخش مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1416 معصومه حیدر زاده زو مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1417 سارا برهانی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1418 زهرا انصاریان مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1419 الهه مدهوشی باسمنج مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1420 سپیده دستمالچی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1421 اعظم کاسب مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1422 علی ملک زاده مغانی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1423 سهراب صباحی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1424 الهام توکلی راد مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1425 علی محمد ملوندی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1426 سیده هما امیری کاریزکنی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1427 علیرضا صدیقی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1428 پری ناز مطلب دخت مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1429 فاطمه منفردی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1430 مهسا میرزااحمدی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1431 سمیه یوسفی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1432 شیرین حمله داری میبدی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1433 مسعود سرگزی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1434 حامد برزگر زوباران مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1435 زهرا معماری مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1436 اکرم نجمی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1437 سمانه سادات درویش پور سینی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1438 سارا اکبری مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1439 مرضیه کوه کن زاده مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1440 محمدابراهیم گوهرجو مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1441 نادیا کابلی چلمردی مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1442 فاطمه رحمتی مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1443 مریم طلوع نداف ابکوهی مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1444 زهرا جبلی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1445 فروغ وضعی رودی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1446 حامد خاکپور مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1447 سهیلا سیفی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1448 اتنا پزشکی گوارشک مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1449 زهرا قهرمانی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1450 فرزاد درویش مجنی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112122232425262728293031323334   >