لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,490
نمایش موارد 1401 تا 1450

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1401 فروغ کاظمی بیدختی مهندسی کشاورزی - علوم مواد غذایی کارشناسی ارشد
1402 سعید رحمن زاده سلمانی مهندسی کشاورزی - علوم مواد غذایی (آموزش محور) کارشناسی ارشد
1403 بهناز طوقی عشقی مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی کارشناسی ارشد
1404 شیلا قدیرزاد مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1405 فاطمه ژانداری مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1406 نسرین صراف زاده مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1407 خدیجه میرعربی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1408 فاطمه غیبی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1409 محمد صلواتی زاده مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1410 سمانه امیری معلا مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1411 سعید سروری مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1412 محمدعلی بوش مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1413 وحیده صفایی تربتی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1414 پریسا کازرانی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1415 جواد رحیمی سبدانی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1416 علی اکبر سعادت فر مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1417 سعیده شافعی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1418 امیر دولت ابادی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1419 عالیه عارفی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1420 مصطفی حسین پور مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1421 مجتبی پیروزنیا مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1422 ارش رازبان مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1423 حسین شایسته مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1424 محمد کوثرنیا مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1425 عقیل بهنادنیا مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1426 جعفر قاسم زاده کریمی مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
1427 زهرا صادقی مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1428 حمیدرضا ذاکری پور مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1429 یونس رامش جان مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1430 بیژن صبوری مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1431 نجم الدین خوشرو مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1432 مصطفی حلیمی ماکو مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1433 فاطمه پارساپور مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1434 شروین امینی مکانیزاسیون کشاورزی دکتری (Ph.D)
1435 مهدی اسماعیل پورتروجنی مکانیزاسیون کشاورزی دکتری (Ph.D)
1436 محسن زارعی مکانیزاسیون کشاورزی دکتری (Ph.D)
1437 امین نیکخواه کلاچاهی مکانیزاسیون کشاورزی دکتری (Ph.D)
1438 الهام بلندنظر مکانیزاسیون کشاورزی دکتری (Ph.D)
1439 عاطفه اخوندزادگان فهرجی مکانیزاسیون کشاورزی دکتری (Ph.D)
1440 علیرضا طاهری راد مکانیزاسیون کشاورزی دکتری (Ph.D)
1441 حمزه سلطانعلی عباسکوهی مکانیزاسیون کشاورزی دکتری (Ph.D)
1442 محمد مزیدی مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
1443 مهدی رکابی مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
1444 موسی الرضا باغانی مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
1445 جلال برادران مطیع مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
1446 ایوب جعفری ملک ابادی مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
1447 مجتبی جاویدی قراچه مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
1448 محسن رنجبران مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
1449 فاطمه سادات میرهاشمی مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
1450 بتول اشرف هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >