لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,607
نمایش موارد 1351 تا 1400

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1351 سیدصادق خالقی میران مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1352 زهرا انصاریان مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1353 پری ناز مطلب دخت مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1354 حامد برزگر زوباران مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1355 سمیه یوسفی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1356 سارا اکبری مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1357 علی محمد ملوندی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1358 مهسا میرزااحمدی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1359 شیرین حمله داری میبدی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1360 سیده هما امیری کاریزکنی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1361 اکرم نجمی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1362 مسعود سرگزی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1363 فاطمه منفردی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1364 الهام توکلی راد مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1365 سمانه سادات درویش پور سینی مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1366 نادیا کابلی چلمردی مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1367 محمدابراهیم گوهرجو مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1368 فاطمه رحمتی مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1369 مریم طلوع نداف ابکوهی مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1370 مرتضی ناصری مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1371 فروغ وضعی رودی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1372 فاطمه کاظمی راشنانی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1373 سهیلا سیفی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1374 زهرا جبلی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1375 فرزاد درویش مجنی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1376 اتنا پزشکی گوارشک مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1377 عبدالحمید اوغازیان مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1378 زهرا قهرمانی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1379 فاطمه قبادی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1380 حامد خاکپور مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1381 مظاهر جنت صادقی مهندسی کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی گرایش سیاست و توسعه روستایی کارشناسی ارشد
1382 حمید اصغری تبریزی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1383 المیرا ملکان مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1384 الهام نعیمی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1385 اشرف خورشیدوند مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1386 فریبا پورحسن مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1387 پیمان عزتی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1388 علیرضا رنجبران مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1389 الناز مولایی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1390 اعظم خادمی پور مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1391 ارش مقصودی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1392 رباب شهید مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1393 سیدفخرالدین مدرس وامقی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1394 ماریه توره شیخها مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1395 مرضیه عظیمی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1396 سیدمحمود طباطبایی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1397 منصوره خدادادی طوفال مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1398 سمیرا براتیان قرقی مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی کارشناسی ارشد
1399 زهرا غزنوی مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی کارشناسی ارشد
1400 فائزه الحسن مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   11121222324252627282930313233   >