لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,535
نمایش موارد 1251 تا 1300

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1251 سارا معماری مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1252 اعظم سلیمانی دیزیچه مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1253 رویا شجاعی پور مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1254 نجمه شکوهی ثانی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1255 سیده فاطمه قاسمی بنهنگی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1256 مهدی کبیر مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1257 جواد جهانگین مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1258 فرهاد درفکی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1259 محمد نجفی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1260 نیما بخشی دهنوی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1261 مهدی حسین زاده مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1262 انسیه شمسی تواسانی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1263 احمد پزشک مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1264 فاطمه جان نسار مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1265 محمد رمضانی فر مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1266 یلدا فیلی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1267 ام البنین نیازی خاتون اباد مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1268 نجمه گازرحبیب ابادی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1269 محبوبه خلیلی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1270 مهدی ابراهیمی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1271 شیما هژبری چشمه رضا مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1272 ابراهیم انصاریان مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1273 زهره محبوب مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1274 زبیده مرادیان مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1275 شیما عبادی لطف ابادی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1276 زهرا ولی اللهی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1277 ابراهیم حمیدش مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1278 ملیحه قربان علی ابادی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1279 رضا کریمی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1280 زهرا رضائی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1281 طاهره مختاری مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1282 حدیث سلیمانی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1283 مهین ناظری مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1284 لیلا راوند مهندسی کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی گرایش مدیریت و تولید کشاورزی کارشناسی ارشد
1285 فاطمه حبیبی نوده مهندسی کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی گرایش مدیریت و تولید کشاورزی کارشناسی ارشد
1286 احسان خلیلی مهندسی کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1287 محمد کیخا مهندسی کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1288 فرزانه معصوم خانی مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی کارشناسی ارشد
1289 سمانه بحرپور مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی کارشناسی ارشد
1290 نفیسه روحی مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1291 زهرا انصاریان مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1292 اعظم کاسب مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1293 سیدصادق خالقی میران مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1294 مهدی پورفیض تپه مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1295 علی ملک زاده مغانی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1296 رخشنده ابراهیم پور مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1297 سمیرا قشلاقی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1298 نسترن هراتی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1299 مطهره فداکار مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1300 محسن سیدابادی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031   >