لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,699
نمایش موارد 1151 تا 1200

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1151 صفیه ضیایی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1152 نرمین علوی دهخوارقانی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1153 نازنین حسین پور شرف شاده مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1154 محمدسعید موحدی رودی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1155 زهرا توکلی راد مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1156 ابوالفضل باباپورچالکی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1157 فهیمه قناویزچی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1158 وحید قنادقرصی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1159 نیلوفر نوعی مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1160 هنگامه پاینده مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1161 خدیجه عبداله زاده مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1162 شیما اسحقی مسکونی مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1163 مجتبی اسلامی مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1164 سعیده محمدحسنی جور مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1165 مرجان میرزاییان مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1166 محمدعدنان هاشم البطاط مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1167 مرضیه علیزاده مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1168 سحر مقدم مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1169 مهدی اشهدی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1170 سیدمحمدرضا خطیبی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1171 هادی علاقبندیک مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1172 محسن مهرابادی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1173 محسن محروقی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1174 محمد الهی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1175 سعید جدیدیان مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1176 اسماعیل سلطانی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1177 شبنم روشندل قله زو مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1178 نفیسه جمالی کاظمینی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1179 شقایق گلی مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1180 خلیل الرحمان پیشقدم مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1181 مینا مشایخی مزار مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1182 سیده زهرا عدنانی مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1183 پریسا یوسف خانیان مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1184 رضا اشوری مندی مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1185 فرزین ابدالی تکلو مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1186 احسان اعلمی فریمانی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1187 علیرضا ابراهیمی کلاتی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1188 ارمان شاهنظری کرباسرایی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1189 زهرا روح اللهی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1190 سعید قنبری ازادپاشاکی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1191 نادر اقاداداشی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1192 مهتا رفیعی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1193 واحد نگهبان سادات مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1194 زینب ابراهیمی سیاه خلکی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1195 علی صنوبری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1196 روح اله نصیری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1197 مجتبی تارم مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1198 محمدصادق پارسا مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1199 مصطفی رضایی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1200 سینا شریفی سنگده مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334   >