لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,535
نمایش موارد 1101 تا 1150

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1101 هنگامه پاینده مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1102 سحر مقدم مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1103 مهدی اشهدی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1104 مرضیه علیزاده مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1105 سیدمحمدرضا خطیبی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1106 محمد الهی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1107 شبنم روشندل قله زو مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1108 سعید جدیدیان مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1109 اسماعیل سلطانی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1110 نفیسه جمالی کاظمینی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1111 محسن مهرابادی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1112 محسن محروقی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1113 مینا مشایخی مزار مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1114 پریسا یوسف خانیان مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1115 سیده زهرا عدنانی مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1116 رضا اشوری مندی مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1117 شقایق گلی مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1118 خلیل الرحمان پیشقدم مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1119 مهتا رفیعی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1120 مصطفی رضایی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1121 زینب ابراهیمی سیاه خلکی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1122 سعید قنبری ازادپاشاکی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1123 عبداله رحیمی دمیرچی درسی علیا مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1124 فرزین ابدالی تکلو مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1125 مجتبی تارم مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1126 احسان اعلمی فریمانی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1127 سینا شریفی سنگده مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1128 علی صنوبری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1129 نادر اقاداداشی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1130 واحد نگهبان سادات مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1131 روح اله نصیری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1132 محمدصادق پارسا مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1133 مهدی فهیمی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1134 رقیه یعقوب زاده هریس مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1135 رضا سعادتی جعفراباد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1136 علی کرابی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1137 رضا نظری خونیقی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1138 فیروزه حسینی گله زن مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1139 محسن ایزدی پور مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1140 علیرضا مومنی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1141 محسن صادقی موحد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1142 سیدمصطفی زرقانی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1143 علی ویسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1144 مرتضی لشگری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1145 محمدرضا رجبی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1146 حسین بزی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1147 جواد برزویی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1148 زهیر الدرویش مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر دکتری (Ph.D)
1149 کامبیز حسین پناهی مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر دکتری (Ph.D)
1150 ندا عسگری فر مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031   >