لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,608
نمایش موارد 1101 تا 1150

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1101 ازاده نظرپور چهارتکابی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1102 مهدی حسن مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1103 ابتهال کاظم عزره الزبیدی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1104 سارا فرسرایی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1105 وحید قنادقرصی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1106 صفیه ضیایی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1107 مریم اله یار مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1108 زهرا توکلی راد مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1109 فهیمه قناویزچی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1110 محمدسجاد کمالی شرودانی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1111 نرمین علوی دهخوارقانی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1112 نازنین حسین پور شرف شاده مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1113 محمدسعید موحدی رودی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1114 ابوالفضل باباپورچالکی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1115 لیلا خسروی نهرابادی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1116 هنگامه پاینده مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1117 مرجان میرزاییان مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1118 شیما اسحقی مسکونی مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1119 نیلوفر نوعی مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1120 مجتبی اسلامی مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1121 سعیده محمدحسنی جور مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1122 محمدعدنان هاشم البطاط مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1123 سحر مقدم مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1124 مرضیه علیزاده مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1125 مهدی اشهدی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1126 سیدمحمدرضا خطیبی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1127 محسن مهرابادی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1128 محسن محروقی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1129 اسماعیل سلطانی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1130 محمد الهی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1131 سعید جدیدیان مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1132 نفیسه جمالی کاظمینی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1133 شبنم روشندل قله زو مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1134 سیده زهرا عدنانی مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1135 خلیل الرحمان پیشقدم مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1136 شقایق گلی مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1137 مینا مشایخی مزار مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1138 پریسا یوسف خانیان مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1139 رضا اشوری مندی مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1140 فرزین ابدالی تکلو مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1141 زینب ابراهیمی سیاه خلکی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1142 عبداله رحیمی دمیرچی درسی علیا مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1143 سینا شریفی سنگده مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1144 علی صنوبری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1145 احسان اعلمی فریمانی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1146 مجتبی تارم مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1147 ارمان شاهنظری کرباسرایی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1148 نادر اقاداداشی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1149 سعید قنبری ازادپاشاکی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1150 واحد نگهبان سادات مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد

صفحه :

<   11112131415161718192021222324252627282930313233   >