لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,537
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 ساناز قنبری مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد
1052 الهه حشمتی مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد
1053 مهسا کامل فرد مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد
1054 مهدی راعی نایی مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد
1055 علی پرموده مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد
1056 مجتبی ابراهیم نژاد مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد
1057 شعیب جباری قلعه خاکی مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1058 مصطفی فالح یونس العبود مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1059 لیلا مهدی زاده شاندیز مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1060 مریم اهنگرانی مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1061 لادن اژدانیان مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1062 اوس جواد العامری العامری مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1063 زینب اصغری دشتابی مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1064 مجتبی صلاحی استاد مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1065 احسان اسماعیلی نصرابادی مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1066 فاطمه بدیعی گل مکانی مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1067 منا قاضی مقدم مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1068 محمد منصوری بیرکی مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1069 محمد جدی مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1070 الهه عباسی نیازابادی مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1071 مهدی حسن مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1072 ابتهال کاظم عزره الزبیدی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1073 علی عامردحام البدیری مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1074 محمدجواد سکوندصوفی ابادی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1075 مرتضی ایرجی مارشک مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1076 سارا فرسرایی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1077 فاطمه زهرا امیرمحمدی بهراسمان مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1078 ملیکا عنبری یزدی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1079 ملیحه قهرمان مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1080 ساجده خالصی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1081 ازاده نظرپور چهارتکابی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1082 وحید قنادقرصی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1083 نرمین علوی دهخوارقانی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1084 مریم اله یار مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1085 لیلا خسروی نهرابادی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1086 محمدسجاد کمالی شرودانی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1087 صفیه ضیایی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1088 نازنین حسین پور شرف شاده مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1089 محمدسعید موحدی رودی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1090 زهرا توکلی راد مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1091 فهیمه قناویزچی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1092 ابوالفضل باباپورچالکی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1093 شیما اسحقی مسکونی مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1094 نیلوفر نوعی مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1095 هنگامه پاینده مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1096 سعیده محمدحسنی جور مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1097 مرجان میرزاییان مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1098 مجتبی اسلامی مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1099 محمدعدنان هاشم البطاط مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1100 سحر مقدم مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031   >