لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,481
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 سارا فرسرایی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1052 مهدی حسن مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1053 علی عامردحام البدیری مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1054 ابتهال کاظم عزره الزبیدی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1055 ملیکا عنبری یزدی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1056 محمدسعید موحدی رودی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1057 زهرا توکلی راد مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1058 ابوالفضل باباپورچالکی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1059 وحید قنادقرصی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1060 نازنین حسین پور شرف شاده مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1061 نرمین علوی دهخوارقانی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1062 مریم اله یار مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1063 فهیمه قناویزچی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1064 لیلا خسروی نهرابادی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1065 محمدسجاد کمالی شرودانی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1066 صفیه ضیایی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1067 سعیده محمدحسنی جور مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1068 مجتبی اسلامی مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1069 نیلوفر نوعی مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1070 هنگامه پاینده مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1071 مرجان میرزاییان مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1072 محمدعدنان هاشم البطاط مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1073 شیما اسحقی مسکونی مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1074 سحر مقدم مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1075 مهدی اشهدی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1076 مرضیه علیزاده مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1077 سیدمحمدرضا خطیبی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1078 نفیسه جمالی کاظمینی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1079 محسن مهرابادی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1080 محسن محروقی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1081 شبنم روشندل قله زو مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1082 محمد الهی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1083 سعید جدیدیان مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1084 اسماعیل سلطانی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
1085 رضا اشوری مندی مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1086 خلیل الرحمان پیشقدم مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1087 شقایق گلی مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1088 مینا مشایخی مزار مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1089 پریسا یوسف خانیان مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1090 سیده زهرا عدنانی مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
1091 سینا شریفی سنگده مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1092 علی صنوبری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1093 احسان اعلمی فریمانی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1094 عبداله رحیمی دمیرچی درسی علیا مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1095 زینب ابراهیمی سیاه خلکی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1096 نادر اقاداداشی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1097 محمدصادق پارسا مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1098 مهتا رفیعی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1099 مصطفی رضایی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
1100 روح اله نصیری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >