لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,481
نمایش موارد 1001 تا 1050

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1001 ازاده تعالی مقدم مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دکتری (Ph.D)
1002 نسیبه زارعی مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دکتری (Ph.D)
1003 یگانه یوسف پور مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1004 خدیجه اذرسا مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1005 نفیسه ذکری مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1006 سمیه پکوک مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1007 وحید پورداز مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1008 علی خدادادی مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1009 علی دهقان مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1010 مهران نادمی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1011 سیدمیلاد موسوی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1012 زهرا نصیری مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1013 امیرحسین دربان رضوی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1014 نصرالله نصرت مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1015 حجت ولی مقدم مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1016 حیدر حامد فلیح مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1017 حسن رمضانی پور مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1018 سیما صالحی تیزابی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1019 اعظم اسدی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1020 اسداله پهلوانی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1021 الهام بحرابادی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1022 حسین درودی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1023 محمدرضا علیزاده مومن مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1024 سیدجلال اذری مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1025 سعید فیض ابادی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1026 مهسا کامل فرد مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد
1027 علی پرموده مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد
1028 الهه حشمتی مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد
1029 مهدی راعی نایی مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد
1030 ساناز قنبری مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد
1031 مجتبی ابراهیم نژاد مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد
1032 احسان اسماعیلی نصرابادی مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1033 شعیب جباری قلعه خاکی مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1034 مصطفی فالح یونس العبود مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1035 لیلا مهدی زاده شاندیز مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1036 مریم اهنگرانی مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1037 لادن اژدانیان مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1038 زینب اصغری دشتابی مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1039 مجتبی صلاحی استاد مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1040 فاطمه بدیعی گل مکانی مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1041 منا قاضی مقدم مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1042 محمد منصوری بیرکی مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1043 محمد جدی مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1044 الهه عباسی نیازابادی مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1045 ملیحه قهرمان مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1046 ساجده خالصی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1047 ازاده نظرپور چهارتکابی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1048 فاطمه زهرا امیرمحمدی بهراسمان مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1049 مهدی حسن مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1050 علی عامردحام البدیری مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >