لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,537
نمایش موارد 1001 تا 1050

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1001 سکینه کارگرزرندی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1002 مهدی محمدیان دلویی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری (Ph.D)
1003 مهدی محمودی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری (Ph.D)
1004 بهاره زندی دره غریبی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری (Ph.D)
1005 الهه اعظم رحمتی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری (Ph.D)
1006 افسانه شیخیان مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1007 سمیه جاوید مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1008 سلمان واعظی فر مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1009 محمدرضا اکرمی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1010 محمدصادق جعفری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1011 لعیا انجیلی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1012 افشین فرومند مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1013 نازنین یوسفیان مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
1014 احمد میرزایی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
1015 شیرین ظریف مرادیان فریمانی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
1016 علی رضا ثانی حیدری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
1017 امین نظام الاسلامی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1018 مریم ترکمنچه مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1019 فاطمه سعادت جوینده مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1020 اسما اقبالفر مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1021 الناز خانزاده شادلوسفلی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1022 سمیرا انصاری پور مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1023 امین نجفی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1024 زهرا سیاحی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1025 صابر کلهری مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دکتری (Ph.D)
1026 ازاده تعالی مقدم مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دکتری (Ph.D)
1027 نسیبه زارعی مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دکتری (Ph.D)
1028 سمیه پکوک مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1029 یگانه یوسف پور مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1030 وحید پورداز مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1031 نفیسه ذکری مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1032 علی خدادادی مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1033 خدیجه اذرسا مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1034 مهران نادمی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1035 حسین درودی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1036 سیدمیلاد موسوی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1037 اعظم اسدی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1038 اسداله پهلوانی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1039 علی دهقان مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1040 سیما صالحی تیزابی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1041 الهام بحرابادی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1042 محمدرضا علیزاده مومن مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1043 نصرالله نصرت مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1044 سیدجلال اذری مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1045 زهرا نصیری مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1046 امیرحسین دربان رضوی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1047 حیدر حامد فلیح مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1048 سعید فیض ابادی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1049 حسن رمضانی پور مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1050 حجت ولی مقدم مهندسی زراعت کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031   >