لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - مهندسی

موارد یافت شده : 2,557
نمایش موارد 2551 تا 2557

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
2551 میلاد نیازی رضوی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد
2552 مینا فتوتی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد
2553 فرهاد ادرسیان مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد
2554 علی کاظمی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد
2555 احمد چشمه سنگی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد
2556 سحر فدوی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد
2557 عبدالصمد سارانی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112131414243444546474849505152