لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - مهندسی

موارد یافت شده : 2,557
نمایش موارد 2501 تا 2550

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
2501 امیرحسین شفیعی نرم مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2502 محمد اعتصام مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2503 الهام میرزایی حصاری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2504 پویان رحمان زاده گروی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2505 علی سالم رشید رشید مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2506 سمیه عبدالحسین رزوقی العبیدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2507 فریبا یاری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2508 مجتبی مسعودی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2509 فرشته عبادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2510 رضا نوربخش مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2511 سیدسجاد اعمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2512 وحید توانا مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2513 احمد فتلاوی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2514 هدی شاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2515 تینا افشار قوچانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2516 دانیال سهیلی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2517 مهناز رضوی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2518 محمدعبدعلی حسین جریو مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2519 زینب میری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2520 اشکان صادقی لطف ابادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2521 فرزانه نامدارسیوکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2522 سیدامیرمحمد روح الامینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2523 حانیه رخشانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2524 رضا اقاپور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2525 میثاق سادات حجازی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2526 فاطمه عنبری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2527 امرکریم طعمه طعمه مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2528 قاسم نوروزی فخرداود مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2529 مهراد قربانی مقدم مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2530 جواد کریمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2531 الهام نصرالله زاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2532 نصرالله قربانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2533 اکرم طهان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2534 فاطمه رشیدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2535 حسن حبیبی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز(آموزش محور) کارشناسی ارشد
2536 اسماعیل محمدیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز(آموزش محور) کارشناسی ارشد
2537 مریم خدادادی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2538 سروش امیدوار طهرانی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2539 سید بنیامین غفوریان یخ فروش مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2540 سیدسالار قاضی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2541 احمدفهیم مقصودی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2542 نگین شفیع نژاد مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2543 سمینه بلوچزهی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2544 حسین پورسامان مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2545 احمد بلال جامی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2546 مهسا ابراهیمی دهمیانی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2547 حدیثه مرادی ثانی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2548 سیدمجتبی میراقاجانیان بابلی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2549 رضا باباپورسکه مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2550 فرهاد کاظمی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112131414243444546474849505152   >