لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - مهندسی

موارد یافت شده : 2,557
نمایش موارد 2401 تا 2450

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
2401 علی هانی لوزان لوزان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2402 اشکان رضازاده مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2403 مصطفی حسین زاده بندبافیها مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2404 راحله محمدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2405 میلاد عدلی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2406 امیرحسین باب الحکمی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2407 اخلاص غالب عبدالکاظم الجمیلی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2408 حسین حبیبی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2409 زینب احمدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2410 زید عامر عباس جریو مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2411 سعیده پورحسن مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2412 زهرا نخعی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2413 راحله شاه پسند مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2414 زکیه حسینی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2415 نور معین محمد علی حیدر مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2416 سیده فاطمه شادکام مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2417 مهدی هوشمند مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2418 عماد محمودی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2419 علی معصومی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2420 دیانا طهرانی دهکردی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2421 سیده پرستو جعفرزاده حصار مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2422 حمید خورشیدیان میانایی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2423 سعیده منفرداصطهباناتی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2424 حسین حکم ابادی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2425 مصطفی حمیدعبدالساده العجمی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2426 مهدی زنگنه شهرکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
2427 ازیتا شجاعی مطلق مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
2428 الهه حبیبی اله اباد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
2429 محمدرضا پورمیر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دکتری (Ph.D)
2430 سیده سعیده غفاریان طباطبایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
2431 سارا خنده روی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
2432 رسول حسن فنجان مکاصیص مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
2433 علی مهریزی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2434 نیما صالحی مقدمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2435 حجت باقرزاده حسین اباد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2436 سیده الهه ایمانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2437 الهه سلیمانپور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2438 سیدحسین سلیمانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2439 زهرا غنایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2440 محمدرضا رضایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2441 اشکان صادقی لطف ابادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2442 حمیدرضا مرتضی پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2443 رامین زارعی سبزوار مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2444 علیرضا نعیمی صدیق مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2445 محمدمهدی مناف زاده تبریز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2446 مهسا خراسانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2447 نسیبه رادی راز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2448 شیوا صنعتی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2449 سعید عباسی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2450 سیدمحمد حسینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112131414243444546474849505152   >