لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - مهندسی

موارد یافت شده : 2,348
نمایش موارد 2251 تا 2300

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
2251 علی مهریزی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2252 سعید عباسی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2253 حجت باقرزاده حسین اباد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2254 محمدمهدی مناف زاده تبریز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2255 نیما صالحی مقدمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2256 الهام میرزایی حصاری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2257 رقیه سجادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2258 جواد کریمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2259 محسن شاهی لایین مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2260 فاطمه عنبری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2261 ناهید سیدابراهیمیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2262 الهام نصرالله زاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2263 حمید مهرزاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2264 سیدامیرمحمد روح الامینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2265 سیده سعیده قاضی استانه قوچان عتیق مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2266 فرشته عبادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2267 هدی شاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2268 مهدی صیفی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2269 میلاد بهرامی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2270 تینا افشار قوچانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2271 زهرا پژیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2272 بهناز الهامی نیا مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2273 زینب میری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2274 فاطمه عباسی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2275 هادی جمشیدی کارگر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2276 شیما حیدری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2277 کرارعلی حسین الکعبی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2278 عقیل شاکرراضی زینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2279 میثاق سادات حجازی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2280 امیر حسینی عشرت ابادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2281 بیداء عبدالرضا حمدان حمدان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2282 محمدصادق احمدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2283 مرتضی قاسمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2284 اکرم طهان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2285 دانیال سهیلی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2286 محمدرضا محمدنیای قرایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2287 زهرا شیخ الاسلامی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2288 بهروز بلوریان حقیقی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2289 احمد فتلاوی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2290 محلا اسمعیلی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2291 قاسم نوروزی فخرداود مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2292 علی سالم رشید رشید مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2293 مهناز رضوی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2294 علی اصغری رستمکلائی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2295 مهراد قربانی مقدم مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2296 مونا ضمیری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2297 مایده کافیان صفری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2298 فهیمه امیردادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2299 ویدا عادلی مسبب مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2300 امین صفائی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111213132333435363738394041424344454647   >