لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - مهندسی

موارد یافت شده : 2,336
نمایش موارد 2201 تا 2250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
2201 حسین حکم ابادی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2202 حامد عبدمنشد البنده مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2203 شهاب نصیری طولازدهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2204 مهدی احمد علی الحکیم مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2205 عباس عاصم مطشر الخفاجی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2206 امیرحسین زاهد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2207 حسنین مهدی علوان الزبیدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2208 بهاره تقوی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2209 کرار عباس یوسف یوسف مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2210 هانیه خسروی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2211 مصطفی کشوری آبکمه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2212 سیدروح الله صادقی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2213 مرتضی صمدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2214 سعیده پورحسن مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2215 امیرحسین باب الحکمی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2216 مهسا شادی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2217 ازهر علاء عبید البکری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2218 سعیده منفرداصطهباناتی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2219 امیر فیروزی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2220 حمید روحانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2221 فاطمه خورشاهیان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2222 فاطمه خجسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2223 مهدی زنگنه شهرکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
2224 الهه حبیبی اله اباد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
2225 ازیتا شجاعی مطلق مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
2226 محمدرضا پورمیر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دکتری (Ph.D)
2227 رسول حسن فنجان مکاصیص مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
2228 سیده سعیده غفاریان طباطبایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
2229 حمیدرضا مرتضی پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2230 علیرضا نعیمی صدیق مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2231 زهرا غنایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2232 محمدمهدی مناف زاده تبریز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2233 نیما صالحی مقدمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2234 الهه سلیمانپور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2235 شیوا صنعتی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2236 علی مهریزی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2237 سعید عباسی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2238 حجت باقرزاده حسین اباد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2239 سیدحسین سلیمانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2240 سیده الهه ایمانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2241 مهسا خراسانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2242 نسیبه رادی راز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2243 اشکان صادقی لطف ابادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2244 رامین زارعی سبزوار مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2245 ویدا عادلی مسبب مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2246 زهرا پژیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2247 میثاق سادات حجازی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2248 سیدمحمد حسینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2249 الهام میرزایی حصاری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2250 رقیه سجادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111213132333435363738394041424344454647   >