لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - مهندسی

موارد یافت شده : 2,314
نمایش موارد 2201 تا 2250

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
2201 حسین ساوری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2202 مسعود شریعتی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2203 وسام علی باقر ال جاسم مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2204 حامد عبدمنشد البنده مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2205 مهلا راحتی قوچانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2206 حمید گوهرجو مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2207 اوات رضایی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2208 رضا بهبودی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
2209 الهه حبیبی اله اباد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
2210 مهدی زنگنه شهرکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
2211 ازیتا شجاعی مطلق مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
2212 محمدرضا پورمیر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دکتری (Ph.D)
2213 رسول حسن فنجان مکاصیص مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
2214 نیما صالحی مقدمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2215 سعید عباسی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2216 سیده الهه ایمانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2217 علی مهریزی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2218 حجت باقرزاده حسین اباد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2219 مهسا خراسانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2220 محمدمهدی مناف زاده تبریز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2221 نسیبه رادی راز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2222 شیوا صنعتی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2223 زهرا غنایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2224 حمیدرضا مرتضی پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2225 الهه سلیمانپور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2226 علی حسن اسماعیل الباوی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2227 اشکان صادقی لطف ابادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2228 رامین زارعی سبزوار مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2229 علیرضا نعیمی صدیق مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2230 سیدحسین سلیمانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
2231 سیده سعیده قاضی استانه قوچان عتیق مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2232 احمد فتلاوی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2233 زهرا پژیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2234 فرشته عبادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2235 پروین پناهی پارسا مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2236 زهرا شیخ الاسلامی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2237 هدی شاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2238 امین صفائی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2239 نسیم صدیقی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2240 مرتضی قاسمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2241 مهناز رضوی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2242 میلاد بهرامی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2243 وحید توانا مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2244 زینب میری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2245 هادی جمشیدی کارگر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2246 حانیه رخشانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2247 شیما حیدری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2248 دانیال سهیلی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2249 محمد اعتصام مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2250 میثاق سادات حجازی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111213132333435363738394041424344454647   >