لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - علوم ریاضی

موارد یافت شده : 383
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 شکیب پناه بحق آمار دکتری (Ph.D)
2 مصطفی حسینی آمار دکتری (Ph.D)
3 الهه کدخدا آمار دکتری (Ph.D)
4 مرضیه محمودی آمار دکتری (Ph.D)
5 زهرا محمدیان گرمجانی آمار دکتری (Ph.D)
6 ندا دودمان آمار دکتری (Ph.D)
7 سمیرا جلایری آمار دکتری (Ph.D)
8 خیراله اخلی آمار دکتری (Ph.D)
9 عادل احمدی نادی آمار دکتری (Ph.D)
10 مجتبی اصفهانی آمار دکتری (Ph.D)
11 حسین علی عبدالله الیعقوبی آمار دکتری (Ph.D)
12 زهرا صابرزاده آمار دکتری (Ph.D)
13 فاطمه پیاده کوهسار آمار دکتری (Ph.D)
14 فاطمه المعصومه آمار دکتری (Ph.D)
15 مرتضی محمدی آمار دکتری (Ph.D)
16 طاهره عالمی شمامی آمار دکتری (Ph.D)
17 نرجس امیری آمار دکتری (Ph.D)
18 جابر کاظم پور آمار دکتری (Ph.D)
19 ندا دانشگر آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
20 مراد علیزاده آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
21 محبوبه اکبری لاکه آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
22 امید خزین قناد آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
23 سارا حمامچی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
24 محمدجواد سبک خیزخیاط آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
25 شیما شیدائی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
26 طوبی عزیزی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
27 مطهره عرفانیان شادکام آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
28 شهاب راشکی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
29 بتول عباسیان حصارسرخ آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
30 سیدعطاالله منتظری آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
31 فاطمه چوبینه آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
32 بهشید یساولی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
33 مریم صادقی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
34 مهرداد سلطانی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
35 محیا قاسمی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
36 سیدرضا علویان آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
37 مریم جلیلیان عاملی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
38 راضیه صحرایی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
39 عاطفه جاویدنظامدوست آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
40 زهرا اسمعیل نژاد آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
41 محمدرضا سروری آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
42 غزاله پورابراهیم آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
43 مریم شیخ الاسلامی آمار اقتصادی و اجتماعی ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
44 علیرضا افکاری رشخواری آمار ریاضی کارشناسی ارشد
45 سیده مهسا مشایخی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
46 سیده فاطمه اصغری بایگی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
47 پریسا توکلی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
48 محمد تقی زاده آمار ریاضی کارشناسی ارشد
49 مهناز تیموری مقدم آمار ریاضی کارشناسی ارشد
50 میثم سلطانی پور آمار ریاضی کارشناسی ارشد

صفحه :

    12345678   >