شنبه 8 آذر 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى

موارد یافت شده : 638
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 امین بابادی برنامه ریزی درسی دکترای تخصصی (Ph.D)
2 اعظم محمدزاده قصر برنامه ریزی درسی دکترای تخصصی (Ph.D)
3 مرضیه کهندل برنامه ریزی درسی دکترای تخصصی (Ph.D)
4 مهدی حسین پناه برنامه ریزی درسی دکترای تخصصی (Ph.D)
5 حمیده پاک مهر برنامه ریزی درسی دکترای تخصصی (Ph.D)
6 سیدعلی قادری برنامه ریزی درسی دکترای تخصصی (Ph.D)
7 سیده مریم صحاف تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
8 محترم پورحسین تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
9 سمانه غلباش قره بلاغی اینالو تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
10 زهرا کربلایی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
11 رویا پورحاجی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
12 محمداسمعیل قادری تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
13 مصطفی شجیعی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
14 سمیه تراب بیکی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
15 زهره نگهبان تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
16 زهره گله دارکاخکی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
17 فاطمه بلوچ زاده تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
18 صدیقه نظری تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
19 فاطمه غلامی بورنگ تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
20 طاهره روضه تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
21 زهره جاویدی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
22 سیدعلی اکبر حسینی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
23 زکیه عادلی پور تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
24 الهام علیزاده برجی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
25 یاسر گراوند تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
26 مریم شیری تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
27 حمیدرضا کاظمی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
28 محمد کوهی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
29 زهرا اهنی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
30 مژده ساعدی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
31 زهره اکبری تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
32 ملیحه لطفی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
33 مجتبی حسینی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
34 صبورا تیزهوش تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
35 میلاد سلامتی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
36 نفیسه تقی زاده کرمان تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
37 گلثوم فیضی تیموری تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
38 محبوبه صفری تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
39 طاهره عبداللهی گل تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
40 نرگس مرمضی پور تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
41 فروزان سادات هاشمی جزی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
42 الهه رویینی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
43 زهره کوه پیما تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
44 عبدالمجید دهقان تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
45 فاطمه نجومی تربتی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
46 فاطمه عمارلو تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
47 ارزو اخلاقی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
48 راحله غلامی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
49 نسرین محمدتقی زاده تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
50 یونس طاطاری تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد

صفحه :

    12345678910111213   >

newssite3

namadpazeresh