لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - علوم تربیتی و روانشناسی

موارد یافت شده : 502
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 امین بابادی برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
2 مهدی حسین پناه برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
3 اعظم محمدزاده قصر برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
4 سیدعلی قادری برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
5 حمیده پاک مهر برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
6 مرضیه کهندل برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
7 میلاد سلامتی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
8 علی رحمانی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
9 فرشته سیستانی زاده تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
10 علی شهیدی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
11 زینب سادات حسینی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
12 فاطمه بلوچ زاده تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
13 رویا پورحاجی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
14 الهام علیزاده برجی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
15 ارزو اخلاقی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
16 مژده ساعدی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
17 حمیدرضا کاظمی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
18 زهرا اهنی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
19 الهام گرایلی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
20 زهره گله دارکاخکی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
21 محبوبه صفری تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
22 مرضیه حقایقی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
23 مریم شیری تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
24 مصطفی شجیعی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
25 سعید شکوری مغانی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
26 فاطمه صادق زاده تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
27 صبورا تیزهوش تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
28 طلیعه سعیدی رضوانی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
29 یاسر گراوند تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
30 راحله غلامی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
31 الهه رویینی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
32 محمداسمعیل قادری تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
33 عبدالمجید فروتنیان شهربابکی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
34 سیده مریم صحاف تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
35 صدیقه نظری تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
36 سمیه حاتمی کیا تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
37 زهرا حسینی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
38 زکیه عادلی پور تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
39 محمد کوهی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
40 نجمه رضایی جامی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
41 زهرا کربلایی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
42 سیما حیدری تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
43 علی غلامی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
44 سمیه تراب بیکی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
45 مجتبی حسینی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
46 مهدی پوریزدیان محمداباد تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
47 هدی بهروزفر تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
48 کورش پرویز روانشناسی دکتری (Ph.D)
49 احسان متین فر روانشناسی دکتری (Ph.D)
50 سمانه ناطقیان روانشناسی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    1234567891011   >