لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ج

موارد یافت شده : 322
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 سکینه سادات جابر مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
2 سیدخلیل جابر مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
3 طیبه جابری تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
4 فاطمه جابری شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
5 محمدرضا جابریان شمسی نژاد حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
6 هانیه جاجرمی آموزش زبان انگلیسی دکترای تخصصی (Ph.D)
7 عماد جاجرمی مهندسی مواد و متالورژی دکترای تخصصی (Ph.D)
8 محمدعبدالحسن جاسم مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
9 معصومه جاقوری جغرافیا - برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
10 جعفر جاقوری ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
11 حکیمه جاقوری فیزیک گرایش ذرات بنیادی دکترای تخصصی (Ph.D)
12 وجیهه جامع چناربو علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
13 علی جامعی مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
14 مژده جامعی هواشناسی کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
15 پگاه جامی مهندسی معماری کارشناسی ارشد
16 حسین جامی الاحمدی زبان و ادبیات عرب دکترای تخصصی (Ph.D)
17 زری جامی الاحمدی زبان و ادبیات فارسی دکترای تخصصی (Ph.D)
18 محمدعثمان جامی الاحمدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک کارشناسی ارشد
19 نسترن جامی خراسانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
20 فرید جامی فر مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
21 محسن جان پور دشتی حکمت متعالیه دکترای تخصصی (Ph.D)
22 مریم جان فداه دربادام روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
23 هدا جان نثار احمدی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکترای تخصصی (Ph.D)
24 جواد جانپور بیوتکنولوژی کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
25 مریم جانعلی زاده قزوینی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکترای تخصصی (Ph.D)
26 محمدباقر جانقلی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
27 عباس جانی مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
28 محمدجواد جاودان زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دکترای تخصصی (Ph.D)
29 زهرا جاودان اشتیوانی ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
30 فرزانه جاودانی اصله شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
31 میترا جاودانی اصله مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
32 جلیل جاودانی بافکر زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
33 هادی جاودانی شاهدین مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
34 بنیامین جاودانی یکتا مهندسی عمران - مهندسی آب کارشناسی ارشد
35 طاهره جاودانیان زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی کارشناسی ارشد
36 محمد هادی جاوید جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکترای تخصصی (Ph.D)
37 سیدمحمدامین جاوید مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
38 سیدمرتضی جاوید مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
39 حامد جاویدتهرانی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
40 سیدمصطفی جاویدحسینی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی) کارشناسی ارشد
41 جواد جاویدنیا الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
42 فاطمه جاویدی علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
43 شیما جاویدی مهندسی عمران - مهندسی آب کارشناسی ارشد
44 ملیحه جاویدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکترای تخصصی (Ph.D)
45 رضا جاویدی صباغیان مهندسی عمران - آب دکترای تخصصی (Ph.D)
46 محبوبه جاویدی صرافان مشهد شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
47 مجتبی جاویدی قراچه مکانیک ماشینهای کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
48 مریم جاویدی مقدم زمین شناسی ـ اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
49 مرجان جاویدی مقدم زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
50 ستاره جاهدناوخ زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234567   >