لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ث

موارد یافت شده : 25
نمایش موارد 1 تا 25

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 شادی ثابت آمار ریاضی کارشناسی ارشد
2 فریده سادات ثابت امیری آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
3 مجتبی ثابت بیرجندی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
4 احسان ثابت بیرجندی ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
5 حسین ثابت سروستانی شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
6 نسرین ثابت سروستانی مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین های کشاورزی دکتری (Ph.D)
7 احمد علی ثابتان شیرازی علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
8 نرگس ثابتی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
9 جلال ثابتی میبد شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
10 زهرا ثابتی نوقابی باکتری شناسی دکتری (Ph.D)
11 حمیده ثانوی ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
12 حمیده ثانوی ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
13 هادی ثانی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
14 علی رضا ثانی حیدری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
15 علیرضا ثانی حیدری مهندسی کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی گرایش سیاست و توسعه روستایی کارشناسی ارشد
16 محمدجواد ثبوتی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
17 سیدمحمود ثریای کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
18 محمد بسام لوتی ثعالبی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
19 محمدحسین ثقفی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
20 عطیه ثقفی بیناباج ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد
21 پریسا ثقه الاسلام فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
22 مهشید ثمره حسینعلی نژاد زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
23 سعیده ثمره موسوی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
24 حسین ثنائی نژاد مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
25 محمدمجتبی ثناگردربانی مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد

صفحه :