لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ه

موارد یافت شده : 157
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 حکیمه هاتف اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
2 محدثه هاتفی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
3 سیده لیلا هاتفی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
4 زینب هاتفی اولایی بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد
5 محمد حسن هاتفی فرجیان بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
6 امید هاجری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
7 آرش هادوی علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
8 نگار هادوی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
9 سیدحسین هادی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
10 محمدجواد هادی زاده زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
11 فاطمه هادی زاده سروستانی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
12 مهدی هادی سیه رود زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی دکتری (Ph.D)
13 سمیه هادی فر زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
14 نسرین هادی نیا علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
15 نازنین هادی نیا مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
16 الهام هادی پورزیارتگاه علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری دکتری (Ph.D)
17 ایمان هادیان انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
18 منیژه هادیان زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
19 محمد هادیان علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
20 هومن هادیان مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
21 لیلا هارون ابادی مهندسی شیمی گرایش پلیمر کارشناسی ارشد
22 ژاله هاشم زاده زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
23 امیرهمایون هاشم زاده مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
24 نسرین هاشم نژادنامقی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی کارشناسی ارشد
25 ریحانه هاشم نیای ترشیزی شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
26 جعفر هاشم پور محمد آبادی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
27 فریده هاشم پورساسی شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
28 امان الله هاشمزهی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
29 خدیجه هاشمی بیوتکنولوژی (زیست فناوری) دکتری (Ph.D)
30 عفت السادات هاشمی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
31 سیدهادی هاشمی دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری (Ph.D)
32 سیدجواد هاشمی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
33 بی بی زهرا هاشمی زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
34 سیده مریم هاشمی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
35 سیده اسیه هاشمی فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
36 افسانه هاشمی فیزیولوژی دکتری (Ph.D)
37 سیدمهدی هاشمی فیزیک - اتمی و مولکولی کارشناسی ارشد
38 سیده نرگس هاشمی فیزیک گرایش اتمی وملکولی کارشناسی ارشد
39 الهام هاشمی مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
40 سیدمجید هاشمی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
41 سیدعلی هاشمی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
42 محمدرضا هاشمی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
43 شادیه هاشمی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
44 مجید هاشمی بیمادی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
45 سیدهاتف هاشمی بیناباج زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
46 محبوبه هاشمی جوزدانی روانشناسی دکتری (Ph.D)
47 سیدامین هاشمی خبیصی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
48 قدسیه سادات هاشمی دولابی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
49 حمیده هاشمی راد فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
50 سیدعباس هاشمی رشک سفلایی آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234   >