لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف پ

موارد یافت شده : 259
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 علی اصغر پادارلو زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
2 پویا پارسا آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
3 مطهره پارسا آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
4 حسین پارسا حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
5 محمدعلی پارسا ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری کارشناسی ارشد
6 منصوره پارسا شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
7 حمید پارسا علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
8 معصومه پارسا مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
9 پویا پارسا مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
10 محمدصادق پارسا مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
11 پدرام پارسافر مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
12 علی پارسافر مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
13 الهام پارسامهر روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
14 رضا پارسامهر مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
15 امین پارساوش روابط بین الملل کارشناسی ارشد
16 حجت اله پارساپور بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
17 فاطمه پارساپور مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
18 حسین پارسای سیوکی حسابداری کارشناسی ارشد
19 محبوبه پارسایی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
20 سمانه پارسایی مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
21 رضا پارسایی تبار مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
22 سارا پارسه علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
23 فرزانه پارسیان مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
24 فاطمه پارچه باف دولتی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
25 ناصر پازشی رشتخوار رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
26 سعید پاسبان جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا کارشناسی ارشد
27 اتنا پاسبان علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
28 علی پاسبان مهندسی مواد - استخراج فلزات کارشناسی ارشد
29 امیر پاسبان قره تکان مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
30 الهه پاسبان موشکی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
31 احمد پاسندی یساقی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
32 سیدزینال پاشایی ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری دکتری (Ph.D)
33 حسام پاشایی مرندی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کارشناسی ارشد
34 مارال پاشیرزاد زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی ) دکتری (Ph.D)
35 محبوبه پانژاد مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
36 زهرا پاپی فیزیک گرایش هسته ای دکتری (Ph.D)
37 اکرم پاچناری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد
38 ملیحه پاک علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
39 بهاره پاک باطن تغذیه دام دکتری (Ph.D)
40 مهدی پاک خصال مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
41 سمیه پاک سرشت علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی دکتری (Ph.D)
42 خسرو پاک منش مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
43 حمیده پاک مهر برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
44 رشید پاک نیا بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
45 علیرضا پاک گوهر آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
46 الناز پاکار ترجمه دکتری (Ph.D)
47 مریم پاکار جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
48 زهره پاکدامن آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
49 محمدرضا پاکدامن زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی کارشناسی ارشد
50 محمد پاکدامن مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کارشناسی ارشد

صفحه :

    123456   >