شنبه 8 شهريور 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 1,219
نمایش موارد 151 تا 200

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
151 رضا محمدحسن زاده فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
152 ستاره محمدحسینی خو مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
153 فاطمه محمدخانی مهندسی کشاورزی -- زراعت کارشناسی ارشد
154 غلامرضا محمددادی مهندسی برق - کنترل دکترای تخصصی (Ph.D)
155 هادی محمددخت چرندابی نژاد مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
156 غلام رسول محمدرحیمی فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دکترای تخصصی (Ph.D)
157 نازنین محمدرضازاده بزاز اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
158 آرش محمدزادگان خوئی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
159 سیدحسین محمدزاده اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
160 سارا محمدزاده تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
161 مهدی محمدزاده جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
162 علیرضا محمدزاده روابط بین الملل کارشناسی ارشد
163 فرشته محمدزاده زبان و ادبیات فارسی دکترای تخصصی (Ph.D)
164 فاطمه محمدزاده زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دکترای تخصصی (Ph.D)
165 زهرا محمدزاده زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
166 نسیبه محمدزاده زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی کارشناسی ارشد
167 جلال محمدزاده علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
168 محبوبه محمدزاده فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
169 مجتبی محمدزاده فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان دکترای تخصصی (Ph.D)
170 جواد محمدزاده مدیریت - تحقیق درعملیات دکترای تخصصی (Ph.D)
171 زهرا محمدزاده مدیریت - رفتارسازمانی دکترای تخصصی (Ph.D)
172 سارا محمدزاده مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
173 احسان محمدزاده مهندسی برق - کنترل دکترای تخصصی (Ph.D)
174 علی محمدزاده مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی کارشناسی ارشد
175 ذکیه محمدزاده مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
176 محمود محمدزاده مهندسی مکانیک بیوسیستم کارشناسی ارشد
177 سید فرزاد محمدزاده الاشلو مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
178 حمیدرضا محمدزاده اندواری شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
179 ساناز محمدزاده ده پایینی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
180 دانیال محمدزاده شادمهری مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی کارشناسی ارشد
181 شهرزاد محمدزاده قاضیجهانی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کارشناسی ارشد
182 اعظم محمدزاده قصر برنامه ریزی درسی دکترای تخصصی (Ph.D)
183 میلاد محمدزاده کوثری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
184 زینب محمدزاده گروه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
185 مرتضی محمدزاده مقدم علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
186 الهام محمدزاده نقاشان مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام دکترای تخصصی (Ph.D)
187 همایون محمدشاهی ترجمه دکترای تخصصی (Ph.D)
188 روح الله محمدعلی زاده آمار زمینه احتمال دکترای تخصصی (Ph.D)
189 محسن محمدلو مدیریت - تحقیق درعملیات دکترای تخصصی (Ph.D)
190 رحیم بخش محمدنژادلجی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
191 سعید محمدنیا روانشناسی عمومی دکترای تخصصی (Ph.D)
192 جواد محمدنیا ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد
193 داود محمدنیا مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
194 سمیه محمدنیاحنایی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
195 ارزو محمدهاشمی علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی) دکترای تخصصی (Ph.D)
196 مسعود محمدی آبیاری و زهکشی دکترای تخصصی (Ph.D)
197 ماندانا محمدی آمار زمینه استنباط دکترای تخصصی (Ph.D)
198 نفیسه محمدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
199 فاطمه محمدی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
200 فریده محمدی الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425   >

newssite3