يكشنبه 30 آذر 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 1,391
نمایش موارد 151 تا 200

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
151 سید محمد محمد زاده حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
152 رضا محمد نژاد بیدخت مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
153 مسعود محمدابادی تاریخ - تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
154 جواد محمدابادی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
155 اعظم محمدباقری علوم اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
156 نسرین محمدپور اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
157 زینب محمدپور الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
158 مرضیه محمدپور حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک دکترای تخصصی (Ph.D)
159 مژگان محمدپور ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک دکترای تخصصی (Ph.D)
160 محمدعلی محمدپور مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
161 رضا محمدپوربجارگفشه ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی کارشناسی ارشد
162 فرزانه محمدپورقلاتی جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
163 زهره محمدپورکاریزکی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
164 مهدی محمدتقی پورمقدم زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
165 نسرین محمدتقی زاده تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
166 عاطفه محمدجانی اسرمی علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
167 شفق محمدجعفری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
168 فاضل محمدجواد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و روباتیک کارشناسی ارشد
169 رضا محمدحسن زاده فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
170 محمد محمدحسن زاده مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
171 علی محمدحسین زاده گلابچی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
172 محمد محمدحسینی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
173 ستاره محمدحسینی خو مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
174 علم محمدحسینی فرد مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
175 فاطمه محمدخانی مهندسی کشاورزی -- زراعت کارشناسی ارشد
176 غلامرضا محمددادی مهندسی برق - کنترل دکترای تخصصی (Ph.D)
177 غلام رسول محمدرحیمی فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دکترای تخصصی (Ph.D)
178 نازنین محمدرضازاده بزاز اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
179 آرش محمدزادگان خوئی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
180 فهیمه محمدزاده آمار ریاضی کارشناسی ارشد
181 صفورا محمدزاده اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
182 سیدحسین محمدزاده اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
183 سارا محمدزاده تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
184 مهدی محمدزاده جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
185 علیرضا محمدزاده روابط بین الملل کارشناسی ارشد
186 فرشته محمدزاده زبان و ادبیات فارسی دکترای تخصصی (Ph.D)
187 فاطمه محمدزاده زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دکترای تخصصی (Ph.D)
188 زهرا محمدزاده زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
189 نسیبه محمدزاده زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی کارشناسی ارشد
190 محبوبه محمدزاده فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
191 مجتبی محمدزاده فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان دکترای تخصصی (Ph.D)
192 سحر محمدزاده فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
193 جواد محمدزاده مدیریت - تحقیق درعملیات دکترای تخصصی (Ph.D)
194 زهرا محمدزاده مدیریت - رفتارسازمانی دکترای تخصصی (Ph.D)
195 محمد محمدزاده مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
196 سارا محمدزاده مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
197 احسان محمدزاده مهندسی برق - کنترل دکترای تخصصی (Ph.D)
198 مجتبی محمدزاده مهندسی شیمی - پلیمر کارشناسی ارشد
199 زهرا محمدزاده مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
200 احمد محمدزاده مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262728   >

newssite3

namadpazeresh