چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 1,272
نمایش موارد 151 تا 200

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
151 اعظم محمدباقری علوم اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
152 نسرین محمدپور اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
153 زینب محمدپور الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
154 مرضیه محمدپور حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک دکترای تخصصی (Ph.D)
155 مژگان محمدپور ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک دکترای تخصصی (Ph.D)
156 محمدعلی محمدپور مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
157 رضا محمدپوربجارگفشه ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی کارشناسی ارشد
158 فرزانه محمدپورقلاتی جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
159 زهره محمدپورکاریزکی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
160 مهدی محمدتقی پورمقدم زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
161 نسرین محمدتقی زاده تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
162 شفق محمدجعفری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
163 فاضل محمدجواد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و روباتیک کارشناسی ارشد
164 رضا محمدحسن زاده فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
165 محمد محمدحسن زاده مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
166 علی محمدحسین زاده گلابچی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
167 محمد محمدحسینی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
168 ستاره محمدحسینی خو مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
169 علم محمدحسینی فرد مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
170 فاطمه محمدخانی مهندسی کشاورزی -- زراعت کارشناسی ارشد
171 غلامرضا محمددادی مهندسی برق - کنترل دکترای تخصصی (Ph.D)
172 غلام رسول محمدرحیمی فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دکترای تخصصی (Ph.D)
173 نازنین محمدرضازاده بزاز اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
174 آرش محمدزادگان خوئی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
175 فهیمه محمدزاده آمار ریاضی کارشناسی ارشد
176 صفورا محمدزاده اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
177 سیدحسین محمدزاده اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
178 سارا محمدزاده تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
179 علیرضا محمدزاده روابط بین الملل کارشناسی ارشد
180 فرشته محمدزاده زبان و ادبیات فارسی دکترای تخصصی (Ph.D)
181 فاطمه محمدزاده زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دکترای تخصصی (Ph.D)
182 زهرا محمدزاده زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
183 محبوبه محمدزاده فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
184 مجتبی محمدزاده فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان دکترای تخصصی (Ph.D)
185 سحر محمدزاده فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
186 جواد محمدزاده مدیریت - تحقیق درعملیات دکترای تخصصی (Ph.D)
187 محمد محمدزاده مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
188 سارا محمدزاده مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
189 احسان محمدزاده مهندسی برق - کنترل دکترای تخصصی (Ph.D)
190 مجتبی محمدزاده مهندسی شیمی - پلیمر کارشناسی ارشد
191 زهرا محمدزاده مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
192 احمد محمدزاده مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت کارشناسی ارشد
193 ذکیه محمدزاده مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
194 حامد محمدزاده مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
195 محمود محمدزاده مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد
196 حمیدرضا محمدزاده اندواری شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
197 ساناز محمدزاده ده پایینی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
198 دانیال محمدزاده شادمهری مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی کارشناسی ارشد
199 اعظم محمدزاده قصر برنامه ریزی درسی دکترای تخصصی (Ph.D)
200 میلاد محمدزاده کوثری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212223242526   >

newssite3

pazeresh.2sanad.r