لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 1,085
نمایش موارد 151 تا 200

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
151 علی محمدعینی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
152 محسن محمدلو مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
153 مهرداد محمدنژاد مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
154 نسیبه محمدنژاداقدم بیماری شناسی گیاهی - پریوکاریوت های بیماری زای گیاهی دکتری (Ph.D)
155 سعید محمدنیا روانشناسی دکتری (Ph.D)
156 محمدرضا محمدنیای قرایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
157 ارزو محمدهاشمی علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی) دکتری (Ph.D)
158 معصومه محمدپرست طبس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
159 مرضیه محمدپور آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
160 نسرین محمدپور اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
161 مرضیه محمدپور حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک دکتری (Ph.D)
162 مژگان محمدپور ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک دکتری (Ph.D)
163 محمد محمدپور زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
164 مرتضی محمدپورمقدم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
165 احمد محمدپورمقدم گلشن ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
166 الهام محمدپورکاریزکی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
167 مرتضی محمدی آمار دکتری (Ph.D)
168 ماندانا محمدی آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
169 مهدی محمدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
170 کورش محمدی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
171 فهیمه محمدی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
172 الیاس محمدی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
173 محمدحسن محمدی الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
174 سیما محمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
175 حامد محمدی بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
176 رضا محمدی تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
177 جعفر محمدی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری (Ph.D)
178 فردین محمدی جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
179 غلامرضا محمدی جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
180 سمیه محمدی ریاضی محض گرایش جبر دکتری (Ph.D)
181 هومان محمدی ریاضی محض گرایش هندسه توپولوژی کارشناسی ارشد
182 ندا محمدی ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی دکتری (Ph.D)
183 محمد محمدی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
184 سعید محمدی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
185 فهیمه محمدی زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
186 رحیم محمدی زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
187 مجتبی محمدی زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
188 سیدمصطفی محمدی زمین شناسی - پترولوژی کارشناسی ارشد
189 سمانه محمدی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان دارویی دکتری (Ph.D)
190 زین العابدین محمدی علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری دکتری (Ph.D)
191 عباس محمدی فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دکتری (Ph.D)
192 مجتبی محمدی فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
193 راحله محمدی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
194 نرگس محمدی مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
195 ملیحه محمدی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
196 شیوا محمدی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
197 سیدمرتضی محمدی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
198 امین محمدی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
199 حانیه محمدی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
200 سمیه محمدی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122   >