لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 1,324
نمایش موارد 151 تا 200

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
151 عاطفه محمدزاده حسابداری کارشناسی ارشد
152 سارا محمدزاده حسابداری کارشناسی ارشد
153 فرزانه محمدزاده حسابرسی کارشناسی ارشد
154 مرضیه محمدزاده ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک کارشناسی ارشد
155 حسین محمدزاده زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
156 فرشته محمدزاده زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
157 فاطمه محمدزاده زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دکتری (Ph.D)
158 محبوبه محمدزاده فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
159 سحر محمدزاده فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
160 مجتبی محمدزاده فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان دکتری (Ph.D)
161 جواد محمدزاده مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
162 محمد محمدزاده مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
163 سارا محمدزاده مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
164 محمدجواد محمدزاده مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
165 عاطفه محمدزاده مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
166 مجتبی محمدزاده مهندسی شیمی - پلیمر کارشناسی ارشد
167 محمد محمدزاده مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
168 زهرا محمدزاده مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
169 محمدباقر محمدزاده مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
170 حامد محمدزاده مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
171 نسرین محمدزاده مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
172 محمد محمدزاده ابراهیمی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
173 عاطفه محمدزاده اسکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
174 حمید محمدزاده دوم شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
175 راضیه محمدزاده طهرانچی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
176 اعظم محمدزاده قصر برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
177 مرتضی محمدزاده مقدم علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
178 سجاد محمدزاده وطن چی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
179 عماد محمدزاده وطن چی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
180 میلاد محمدزاده کوثری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
181 زینب محمدزاده گروه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
182 همایون محمدشاهی ترجمه دکتری (Ph.D)
183 روح الله محمدعلی زاده آمار زمینه احتمال دکتری (Ph.D)
184 بی نظیر محمدعلی زاده سامانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
185 احسان محمدعلی نیا مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
186 علی محمدعینی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
187 محسن محمدلو مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
188 مهرداد محمدنژاد مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
189 نسیبه محمدنژاداقدم بیماری شناسی گیاهی - پریوکاریوت های بیماری زای گیاهی دکتری (Ph.D)
190 جلال محمدنژادکاریزک ریاضی محض کارشناسی ارشد
191 سعیده محمدنژادکاسف مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند کارشناسی ارشد
192 سعید محمدنیا روانشناسی دکتری (Ph.D)
193 محمدرضا محمدنیای قرایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
194 معصومه محمدپرست طبس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
195 مرضیه محمدپور آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
196 نسرین محمدپور اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
197 مرضیه محمدپور حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک دکتری (Ph.D)
198 مژگان محمدپور ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک دکتری (Ph.D)
199 محمد محمدپور زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
200 مرتضی محمدپورمقدم علوم سیاسی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627   >