پنجشنبه 7 خرداد 1394

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 1,237
نمایش موارد 151 تا 200

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
151 فرزانه محمدپورقلاتی جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
152 زهره محمدپورکاریزکی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
153 مهدی محمدتقی پورمقدم زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
154 نسرین محمدتقی زاده تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
155 شفق محمدجعفری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
156 فاضل محمدجواد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و روباتیک کارشناسی ارشد
157 محمد محمدحسن زاده مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
158 محمد محمدحسینی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
159 ستاره محمدحسینی خو مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
160 علم محمدحسینی فرد مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
161 فاطمه محمدخانی مهندسی کشاورزی -- زراعت کارشناسی ارشد
162 غلامرضا محمددادی مهندسی برق - کنترل دکترای تخصصی (Ph.D)
163 غلام رسول محمدرحیمی فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دکترای تخصصی (Ph.D)
164 نازنین محمدرضازاده بزاز اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
165 آرش محمدزادگان خوئی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
166 فهیمه محمدزاده آمار ریاضی کارشناسی ارشد
167 صفورا محمدزاده اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
168 سیدحسین محمدزاده اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
169 سارا محمدزاده تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
170 علیرضا محمدزاده روابط بین الملل کارشناسی ارشد
171 فرشته محمدزاده زبان و ادبیات فارسی دکترای تخصصی (Ph.D)
172 فاطمه محمدزاده زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دکترای تخصصی (Ph.D)
173 زهرا محمدزاده زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
174 محبوبه محمدزاده فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
175 مجتبی محمدزاده فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان دکترای تخصصی (Ph.D)
176 سحر محمدزاده فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
177 جواد محمدزاده مدیریت - تحقیق درعملیات دکترای تخصصی (Ph.D)
178 محمد محمدزاده مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
179 سارا محمدزاده مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
180 احسان محمدزاده مهندسی برق - کنترل دکترای تخصصی (Ph.D)
181 مجتبی محمدزاده مهندسی شیمی - پلیمر کارشناسی ارشد
182 زهرا محمدزاده مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
183 احمد محمدزاده مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت کارشناسی ارشد
184 حامد محمدزاده مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
185 محمود محمدزاده مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد
186 حمیدرضا محمدزاده اندواری شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
187 ساناز محمدزاده ده پایینی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
188 دانیال محمدزاده شادمهری مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی کارشناسی ارشد
189 اعظم محمدزاده قصر برنامه ریزی درسی دکترای تخصصی (Ph.D)
190 میلاد محمدزاده کوثری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
191 زینب محمدزاده گروه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
192 مرتضی محمدزاده مقدم علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
193 همایون محمدشاهی ترجمه دکترای تخصصی (Ph.D)
194 روح الله محمدعلی زاده آمار زمینه احتمال دکترای تخصصی (Ph.D)
195 بی نظیر محمدعلی زاده سامانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
196 احسان محمدعلی نیا مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
197 محسن محمدلو مدیریت - تحقیق درعملیات دکترای تخصصی (Ph.D)
198 مهرداد محمدنژاد مهندسی عمران - سازه دکترای تخصصی (Ph.D)
199 سعیده محمدنژادکاسف مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند کارشناسی ارشد
200 سعید محمدنیا روانشناسی عمومی دکترای تخصصی (Ph.D)

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425   >

newssite3

pazeresh.2sanad.r