شنبه 10 آبان 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 1,438
نمایش موارد 151 تا 200

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
151 رضا محمد نژاد بیدخت مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
152 مسعود محمدابادی تاریخ - تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
153 جواد محمدابادی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
154 اعظم محمدباقری علوم اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
155 نسرین محمدپور اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
156 زینب محمدپور الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
157 مرضیه محمدپور حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک دکترای تخصصی (Ph.D)
158 مژگان محمدپور ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک دکترای تخصصی (Ph.D)
159 محمدعلی محمدپور مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
160 رضا محمدپوربجارگفشه ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی کارشناسی ارشد
161 فرزانه محمدپورقلاتی جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
162 زهره محمدپورکاریزکی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
163 مهدی محمدتقی پورمقدم زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
164 نسرین محمدتقی زاده تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
165 عاطفه محمدجانی اسرمی علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
166 شفق محمدجعفری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
167 رضا محمدحسن زاده فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
168 محمد محمدحسن زاده مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
169 علی محمدحسین زاده گلابچی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
170 محمد محمدحسینی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
171 ستاره محمدحسینی خو مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
172 علم محمدحسینی فرد مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
173 فاطمه محمدخانی مهندسی کشاورزی -- زراعت کارشناسی ارشد
174 غلامرضا محمددادی مهندسی برق - کنترل دکترای تخصصی (Ph.D)
175 غلام رسول محمدرحیمی فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دکترای تخصصی (Ph.D)
176 نازنین محمدرضازاده بزاز اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
177 آرش محمدزادگان خوئی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
178 فهیمه محمدزاده آمار ریاضی کارشناسی ارشد
179 صفورا محمدزاده اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
180 سیدحسین محمدزاده اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
181 سارا محمدزاده تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
182 مهدی محمدزاده جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
183 علیرضا محمدزاده روابط بین الملل کارشناسی ارشد
184 فرشته محمدزاده زبان و ادبیات فارسی دکترای تخصصی (Ph.D)
185 فاطمه محمدزاده زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دکترای تخصصی (Ph.D)
186 زهرا محمدزاده زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
187 نسیبه محمدزاده زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی کارشناسی ارشد
188 محبوبه محمدزاده فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
189 مجتبی محمدزاده فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان دکترای تخصصی (Ph.D)
190 سحر محمدزاده فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
191 جواد محمدزاده مدیریت - تحقیق درعملیات دکترای تخصصی (Ph.D)
192 زهرا محمدزاده مدیریت - رفتارسازمانی دکترای تخصصی (Ph.D)
193 محمد محمدزاده مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
194 سارا محمدزاده مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
195 احسان محمدزاده مهندسی برق - کنترل دکترای تخصصی (Ph.D)
196 مجتبی محمدزاده مهندسی شیمی - پلیمر کارشناسی ارشد
197 احمد محمدزاده مهندسی عمران - مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
198 زهرا محمدزاده مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
199 علی محمدزاده مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی کارشناسی ارشد
200 ذکیه محمدزاده مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829   >

newssite3

namadpazeresh