لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 1,287
نمایش موارد 151 تا 200

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
151 فرزانه محمدپورقلاتی جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
152 زهره محمدپورکاریزکی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
153 احمد محمدپورمقدم گلشن ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
154 مهدی محمدتقی پورمقدم زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
155 نسرین محمدتقی زاده تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
156 مهسا محمدجانی اقنج آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
157 شفق محمدجعفری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
158 فاضل محمدجواد کاظم العبادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
159 محمد محمدحسن زاده مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
160 علی محمدحسین زاده گلابچی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
161 حسین محمدحسینی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
162 محمد محمدحسینی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
163 ستاره محمدحسینی خو مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
164 علم محمدحسینی فرد مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
165 غلامرضا محمددادی مهندسی برق - کنترل دکترای تخصصی (Ph.D)
166 غلام رسول محمدرحیمی فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دکترای تخصصی (Ph.D)
167 نازنین محمدرضازاده بزاز اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
168 آرش محمدزادگان خوئی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
169 فهیمه محمدزاده آمار ریاضی کارشناسی ارشد
170 صفورا محمدزاده اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
171 سیدحسین محمدزاده اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
172 سارا محمدزاده تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
173 علیرضا محمدزاده روابط بین الملل کارشناسی ارشد
174 فرشته محمدزاده زبان و ادبیات فارسی دکترای تخصصی (Ph.D)
175 فاطمه محمدزاده زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دکترای تخصصی (Ph.D)
176 زهرا محمدزاده زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
177 محبوبه محمدزاده فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
178 مجتبی محمدزاده فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان دکترای تخصصی (Ph.D)
179 سحر محمدزاده فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
180 جواد محمدزاده مدیریت - تحقیق درعملیات دکترای تخصصی (Ph.D)
181 محمد محمدزاده مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
182 سارا محمدزاده مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
183 احسان محمدزاده مهندسی برق - کنترل دکترای تخصصی (Ph.D)
184 مجتبی محمدزاده مهندسی شیمی - پلیمر کارشناسی ارشد
185 زهرا محمدزاده مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
186 احمد محمدزاده مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
187 محمدباقر محمدزاده مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
188 حامد محمدزاده مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
189 محمود محمدزاده مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد
190 عاطفه محمدزاده اسکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
191 حمیدرضا محمدزاده اندواری شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
192 دانیال محمدزاده شادمهری مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی کارشناسی ارشد
193 اعظم محمدزاده قصر برنامه ریزی درسی دکترای تخصصی (Ph.D)
194 میلاد محمدزاده کوثری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
195 زینب محمدزاده گروه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
196 مرتضی محمدزاده مقدم علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
197 همایون محمدشاهی ترجمه دکترای تخصصی (Ph.D)
198 روح الله محمدعلی زاده آمار زمینه احتمال دکترای تخصصی (Ph.D)
199 بی نظیر محمدعلی زاده سامانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
200 احسان محمدعلی نیا مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212223242526   >