لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 1,354
نمایش موارد 151 تا 200

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
151 نازنین محمدرضازاده بزاز اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
152 فهیمه محمدزاده آمار ریاضی کارشناسی ارشد
153 صفورا محمدزاده اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
154 سیدحسین محمدزاده اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
155 سارا محمدزاده تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
156 سارا محمدزاده حسابداری کارشناسی ارشد
157 عاطفه محمدزاده حسابداری کارشناسی ارشد
158 فرزانه محمدزاده حسابرسی کارشناسی ارشد
159 مرضیه محمدزاده ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک کارشناسی ارشد
160 حسین محمدزاده زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
161 فرشته محمدزاده زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
162 فاطمه محمدزاده زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دکتری (Ph.D)
163 زهرا محمدزاده زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
164 محبوبه محمدزاده فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
165 سحر محمدزاده فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
166 مجتبی محمدزاده فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان دکتری (Ph.D)
167 جواد محمدزاده مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
168 محمد محمدزاده مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
169 سارا محمدزاده مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
170 محمدجواد محمدزاده مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
171 عاطفه محمدزاده مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
172 مجتبی محمدزاده مهندسی شیمی - پلیمر کارشناسی ارشد
173 محمد محمدزاده مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
174 محمدباقر محمدزاده مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
175 حامد محمدزاده مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
176 نسرین محمدزاده مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
177 محمد محمدزاده ابراهیمی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
178 عاطفه محمدزاده اسکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
179 حمید محمدزاده دوم شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
180 دانیال محمدزاده شادمهری مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی کارشناسی ارشد
181 راضیه محمدزاده طهرانچی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
182 اعظم محمدزاده قصر برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
183 مرتضی محمدزاده مقدم علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
184 سجاد محمدزاده وطن چی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
185 عماد محمدزاده وطن چی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
186 میلاد محمدزاده کوثری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
187 زینب محمدزاده گروه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
188 همایون محمدشاهی ترجمه دکتری (Ph.D)
189 روح الله محمدعلی زاده آمار زمینه احتمال دکتری (Ph.D)
190 بی نظیر محمدعلی زاده سامانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
191 احسان محمدعلی نیا مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
192 علی محمدعینی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
193 محسن محمدلو مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
194 مهرداد محمدنژاد مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
195 نسیبه محمدنژاداقدم بیماری شناسی گیاهی - پریوکاریوت های بیماری زای گیاهی دکتری (Ph.D)
196 جلال محمدنژادکاریزک ریاضی محض کارشناسی ارشد
197 سعیده محمدنژادکاسف مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند کارشناسی ارشد
198 سعید محمدنیا روانشناسی دکتری (Ph.D)
199 محمدرضا محمدنیای قرایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
200 معصومه محمدپرست طبس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262728   >