لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف گ

موارد یافت شده : 117
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 فواد گاراژیان علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
2 سمیه گاراژیان مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
3 اسماعیل گاراژیان مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
4 سهیل گازران مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
5 نجمه گازرحبیب ابادی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
6 سیده مریم گازیچی مشهدی مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
7 رضا گداز مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
8 زهرا گرامی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
9 فرزاد گرامی سین آبادی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
10 محدثه گرامی نوقابی بیماری شناسی گیاهی - ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهی دکتری (Ph.D)
11 میثم گرامی پور شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
12 علی گرانپایه زراعت دکتری (Ph.D)
13 محمدرضا گرایلو حسابرسی کارشناسی ارشد
14 ناهید گرایلی بیماری شناسی گیاهی دکتری (Ph.D)
15 الهام گرایلی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
16 حدیثه گرزین مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
17 بهار گرمابی آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
18 حسین گرمابی شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
19 احسان گرماسی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
20 میلاد گرمرودی نژاد زمین شناسی - پترولوژی کارشناسی ارشد
21 الهام گرمرودی نژاد مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
22 الهام گروهی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
23 وحیده گرگین آمار زمینه احتمال دکتری (Ph.D)
24 جلال الدین گرگیچ زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دکتری (Ph.D)
25 ولی گریوانی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
26 فاطمه گریوانی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
27 لنا گشایشی بیوتکنولوژی (زیست فناوری) دکتری (Ph.D)
28 سیدنوید گفتاری زیست شناسی - سلولی مولکولی دکتری (Ph.D)
29 علی گل حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک کنه ها دکتری (Ph.D)
30 علیرضا گل روانشناسی دکتری (Ph.D)
31 طیبه گل افشانی علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دکتری (Ph.D)
32 سیدسینا گل افشانی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
33 سیدسجاد گل افشانی مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
34 شیما گل خطمی ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی (آموزش محور) کارشناسی ارشد
35 محمدامین گل دامنی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
36 فاطمه گل زاده خرق اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
37 هادی گل سرخی قمصری علوم سیاسی کارشناسی ارشد
38 معصومه گل فرخانی سفید زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی کارشناسی ارشد
39 حامد گل محمدفرخانی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
40 الهام گل محمدی علوم کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ارشد
41 لیلا گل محمدی علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه کارشناسی ارشد
42 محمد گل محمدی مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دکتری (Ph.D)
43 سیده زهرا گل مکانی فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
44 علی گل مکانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
45 یاسر گل پرورمشهدی حسابداری کارشناسی ارشد
46 زینب سادات گل چهره رحیمی روانشناسی دکتری (Ph.D)
47 مریم گل کار زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
48 یاسر گلاب علوم اقتصادی - اقتصاد ایران دکتری (Ph.D)
49 سیده زینب گلابگیرنیک الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
50 سعید گلبابایی فیزیولوژی کارشناسی ارشد

صفحه :

    123   >