لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ط

موارد یافت شده : 155
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 علی جابر طارش طارش مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2 سعید طاقتی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
3 نگین طاقه چیان بیوشیمی دکتری (Ph.D)
4 مهلا طالاری مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
5 افشین طالب العلم علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
6 محمدجواد طالب زاده مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
7 اسامه طالب علی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
8 حسین طالب پور علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک دکتری (Ph.D)
9 زهرا طالب پور مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
10 محمد طالبان زاده مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
11 سیدابوالفضل طالبی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
12 فاطمه کبری طالبی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
13 علی طالبی ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی دکتری (Ph.D)
14 سارا طالبی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
15 نرجس طالبی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
16 هاشم طالبی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
17 رضا طالبی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
18 مهسا طالبی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
19 فایزه طالبی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
20 دامون طالبی ایلخچی تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
21 سیده مهسا طالبی زاده مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
22 علی محمد طالبی فر جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
23 مهدی طالبی فرد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
24 عمادالدین طالبی مظاهری زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
25 روح لله طالبی کهنگی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری (Ph.D)
26 وحیده طالبیان حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
27 عادله طالبیان مهندسی معماری کارشناسی ارشد
28 علیرضا طالبیان شریف مهندسی عمران گرایش زلزله کارشناسی ارشد
29 فاطمه طالبیان مشهدی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
30 مبارکه طالع زاده زراعت - اصلاح نباتات - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
31 زینب طالقانی مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
32 سارا طاهباززاده مقدم بیوتکنولوژی (زیست فناوری) دکتری (Ph.D)
33 فهیمه طاهر آبادی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
34 میترا طاهرزاده آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
35 اسماعیل طاهرزاده حسابداری کارشناسی ارشد
36 مریم طاهرزاده شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
37 محمد طاهرزاده فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
38 سیدمجتبی طاهرزاده قلندراباد مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
39 نعیمه طاهرپور پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
40 بی بی مریم طاهری آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
41 سمیه طاهری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
42 نرگس طاهری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
43 حسین طاهری الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
44 الهه طاهری بیماری شناسی گیاهی - پریوکاریوت های بیماری زای گیاهی دکتری (Ph.D)
45 بی بی سکینه طاهری جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
46 سودینا طاهری حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
47 شهریار طاهری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
48 محسن طاهری زبان شناسی دکتری (Ph.D)
49 ازاده طاهری زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
50 اناهیتا طاهری علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234   >