لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ط

موارد یافت شده : 141
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 علی جابر طارش طارش مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2 سعید طاقتی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
3 مهلا طالاری مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
4 افشین طالب العلم علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
5 حسین طالب پور علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک دکتری (Ph.D)
6 زهرا طالب پور مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
7 محمد طالبان زاده مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
8 سیدابوالفضل طالبی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
9 فاطمه کبری طالبی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
10 علی طالبی ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی دکتری (Ph.D)
11 سارا طالبی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
12 نرجس طالبی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
13 رضا طالبی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
14 مهسا طالبی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
15 فایزه طالبی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
16 دامون طالبی ایلخچی تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
17 سیده مهسا طالبی زاده مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
18 علی محمد طالبی فر جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
19 مهدی طالبی فرد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
20 عمادالدین طالبی مظاهری زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
21 روح لله طالبی کهنگی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری (Ph.D)
22 وحیده طالبیان حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
23 سیده زینب طالبیان زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
24 عادله طالبیان مهندسی معماری کارشناسی ارشد
25 علیرضا طالبیان شریف مهندسی عمران گرایش زلزله کارشناسی ارشد
26 فاطمه طالبیان مشهدی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
27 مبارکه طالع زاده زراعت - اصلاح نباتات - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
28 زینب طالقانی مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
29 سارا طاهباززاده مقدم بیوتکنولوژی (زیست فناوری) دکتری (Ph.D)
30 اسماعیل طاهرزاده حسابداری کارشناسی ارشد
31 مریم طاهرزاده شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
32 محمد طاهرزاده فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
33 سیدمجتبی طاهرزاده قلندراباد مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
34 نعیمه طاهرپور پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
35 بی بی مریم طاهری آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
36 نرگس طاهری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
37 سمیه طاهری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
38 حسین طاهری الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
39 الهه طاهری بیماری شناسی گیاهی - پریوکاریوت های بیماری زای گیاهی دکتری (Ph.D)
40 بی بی سکینه طاهری جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
41 شهریار طاهری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
42 محسن طاهری زبان شناسی دکتری (Ph.D)
43 ازاده طاهری زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
44 اناهیتا طاهری علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
45 نسیم طاهری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
46 فروزان طاهری علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
47 زهرا طاهری علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
48 هادی طاهری فیزیک گرایش هسته ای دکتری (Ph.D)
49 پریسا طاهری مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
50 زهرا طاهری مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام کارشناسی ارشد

صفحه :

    123   >