لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف س

موارد یافت شده : 502
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 ساجده سابقی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
2 هادی سابقی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
3 مریم ساجدی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
4 کیهان ساجدی مهندسی عمران - خاک و پی دکتری (Ph.D)
5 فاطمه ساجدی نسب فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد
6 شریف ساختمان پوربلوکی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
7 سعید سادات مهندسی برق - مخابرات (میدان) دکتری (Ph.D)
8 سیدمحمد سادات حسینی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
9 سیدحسین سادات حسینی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
10 محمد سادات فریزنی زراعت - اصلاح نباتات - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
11 سیدسروش ساداتی فر مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
12 صدیقه ساده فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
13 احمد سادین مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین های کشاورزی دکتری (Ph.D)
14 حمید سارانی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
15 امیر سارانی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
16 منصور سارانی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
17 حسین سارانی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز دکتری (Ph.D)
18 سبحان سارانی مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
19 عبدالصمد سارانی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد
20 معصومه سادات ساری عارفی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
21 علی ساری مطلق علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب کارشناسی ارشد
22 حانیه ساریان مهندسی مواد - استخراج فلزات کارشناسی ارشد
23 امنه سازگار مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی کارشناسی ارشد
24 سیما سازگاری بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
25 حمیدرضا ساسان فر زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز دکتری (Ph.D)
26 ناصر ساعد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
27 مژده ساعدی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
28 محبوبه ساعدی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن کارشناسی ارشد
29 سامان ساعدی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
30 محمد حسین ساعی حسابداری کارشناسی ارشد
31 الهام ساعی زاده فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها کارشناسی ارشد
32 مجید ساعی مهدی اباد مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی دکتری (Ph.D)
33 مروارید ساعی نسب زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی دکتری (Ph.D)
34 سیده محیا ساغروانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
35 سیدجواد ساغروانیان علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری دکتری (Ph.D)
36 مصطفی ساغریان زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
37 مطهره ساغریدوز مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد
38 اکرم ساقی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
39 زهرا ساقی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
40 علی سالار جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
41 ساجده سالارباشی شهری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
42 فاطمه سالارحسینی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
43 محمد سالارخانی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
44 ویدا سالاررحیمی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
45 علی سالارزاده جنت ابادی مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
46 امیر سالارمهراباد مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
47 محمد سالاری بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
48 ابراهیم سالاری بیماری شناسی گیاهی دکتری (Ph.D)
49 زهرا سالاری ترجمه دکتری (Ph.D)
50 علی اکبر سالاری تغذیه دام دکتری (Ph.D)

صفحه :

    1234567891011   >